تبلیغات
در ایران

در ایران
هر اندازه بیشتر شکر گذار باشی سعادت مندی بیشتری را تجربه خواهی کرد. 
قالب وبلاگ
ایست قلبى و تنفسى

منظور از ایست قلبى حالتى است که ضربان قلب کاملاً از بین مى‌رود و منظور از ایست تنفسى از کارافتادن تنفس خود به‌خودى در فرد است. این حالات مى‌تواند به‌دنبال سکته قلبی، شوک، خونریزى‌هاى بسیار شدید، گیرکردن اجسام خارجى در حلق، غرق‌شدگی، برق‌گرفتگى و .... رخ مى‌دهد. ایست تنفسى اولیه ظرف دقایقى کوتاه باعث ایست قلبى مى‌شود و ایست قلبى اولیه نیز به‌سرعت به ایست تنفسى مى‌انجامد.

بیشترین شانس براى زنده‌ماندن ارگان‌هاى حیاتى بدن خصوصاً مغز در صورت ایست قلبى و تنفسى ۳ الى ۴ دقیقه است و در این فرصت باید سریعاً اقدامات اولیه براى مصدوم انجام شود.

  اقدامات اولیه

  احیاء قلبى - ریوى (CPR)
چنانچه پس از وقوع ایست قلبى - تنفسى در کمتر از ۴ دقیقه به فرد مصدوم رسیدگى شود و عملیات احیاء وى شروع گردد شانس زنده‌ماندن وى بالا خواهد رفت. قبل از شروع عملیات احیاء قلبى - ریوى باید مطمئن شد آیا فرد واقعاً دچار ایست قلبى - ریوى شده است یا خیر، چرا که انجام عملیات احیاء قلبى - ریوى بر روى فردى که دچار ایست قلبى نشده باشد، مى‌تواند منجر به ایست قلبى و مرگ وى شود و انجام ماساژ قلبى و دادن تنفس مصنوعى صرفاً در مواردى باید انجام شود که یا ایست کامل قلبى و تنفسى صورت گرفته باشد و یا وضعیت ضربان قلب و تنفس به‌گونه‌اى مختل باشد که باعث اختلال و افت شدید هوشیاری، بیهوشى مصدوم، کبودى صورت و لب‌ها و بروز اختلال شدید در علائم حیاتى شده باشد و با ادامه حیات وى منافات داشته باشد.

جهت اطمینان از ایست تنفسى با مشاهده حرکات تنفسى قفسه سینه مى‌توان به‌وجود تنفس در مصدوم پى برد و یا مى‌توان گوش یا گونه خود را نزدیک دهان وى قرار داد تا صداى تنفس وى را شنیده، یا جریان آن را حس کرد و یا از گرفتن شیشه ساعت یا آینه کوچک جلوى دهان و بینى مصدوم استفاده کرد تا بخارات خارج شده از دهان مصدوم مشخص شود.

سپس نبض بیمار بررسى مى‌شود. بهترین محل لمس نبض در بچه‌هاى کوچک نبض شریان رانى است که در ناحیه کشاله ران لمس مى‌شود و یا شریان بازوئى و بهترین محل نبض در بچه‌هاى بزرگتر (بالاى یک سال) و بالغین نبض گردنى است که در ناحیه گردن و پشت ناى قرار دارد. لمس نبض باید با دو انگشت نشانه و میانى صورت گیرد. در صورتى‌که هیچ‌گونه نبضى احساس نشود و یا مصدوم تنفس خودبه‌خودى نداشته باشد، عملیات احیاء باید مطابق دستور ذیل انجام شود:

۱. بیمار را به پشت بخوابانید و او را صدا بزنید و به آرامى تکان دهید تا پاسخ به تحریک مشخص شود.

۲. اگر بیمار بدون پاسخ باشد راه‌هاى تنفسى او را کنترل کنید. چنانچه راه تنفسى بسته است با کمک انگشت راه تنفسى وى را باز کنید و چنانچه راه تنفسى باز است ولى بیمار نفس نمى‌کشد تنفس مصنوعى را شروع کنید.

۳. در صورتى‌که از صدمه ندیدن مهره‌هاى گردنى مصدوم مطمئن هستید، گردن مصدوم را به جلو و سر او را به عقب خم نمائید تا مسیر راه هوائى مصدوم در بهترین و مستقیم‌ترین وضعیت واقع شود و چانه مصدوم را بالا و جلو بیاورید. در صورت صدمه‌ دیدن مهره‌هاى گردنى بدون حرکت دادن به سر و گردن مصدوم با قراردادن چهار انگشت هر دست در یک طرف زاویه فکى و قراردادن شست‌ها روى چانه فک پائینى مصدوم را به‌سمت جلو و بالا آورد تا ضمن باز شدن دهان مسیر راه هوائى نیز مستقیم قرار گیرد.

۴. دو تنفس مناسب دهان به دهان به وى بدهید.

۵. نبض‌ها را لمس نمائید اگر ضربان نبض‌ها لمس شود باید به تنفس مصنوعى ادامه داد و اگر لمس نشود، ماساژ قلبى باید شروع شود.

۶. جهت انجام ماساژ قلبی، دست چپ خود را به‌حالت ضربدر پشت دست دیگر گذاشته پاشنه دست راست را بر روى جناق سینه به اندازه دو بند انگشت بالاتر از محل دوشاخه شدن جناق قرار دهید. آرنج‌ها نباید خم شوند. به کمک وزن بدن فشار محکمى به قفسه سینه وارد کنید تا جناق سینه به اندازه تقریبى ۴ الى ۵ سانتى‌متر به داخل برود. تعداد مفید ماساژ قلبى باید حدود ۱۰۰-۸۰ بار در دقیقه باشد و به ازاء هر ۱۵ ماساژ قلبى ۲ تنفس مصنوعى با روش دهان به دهان داده شود. در صورتى‌که فرد دیگرى به امدادگر کمک مى‌کند باید به ازاء هر ۵ ماساژ قلبى یک تنفس مصنوعى داده شود. امروزه براساس نظر متخصصین و بسیارى از مراجع علمى در عملیات احیاء قلبى - ریوى دونفره نیازى به قطع ماساژ قلبى براى انجام تنفس مصنوعى نیست و همزمان با انجام ماساژ قلب توسط یک فرد، فرد دیگر مى‌تواند تنفس مصنوعى را انجام دهد.

در ضمن بنا به نظر ایشان در انجام عمل احیاء قلبى - ریوى چه به‌شکل یک نفره و چه به‌شکل ۲ نفره براى افراد زیر ۸ سال به ازاء هر ۵ ماساژ قلبى یک تنفس مصنوعى لازم است (۵ به ۱).

۷. پس از گذشت یک دقیقه عملیات را به‌مدت ۴-۵ ثانیه جهت لمس نبض گردنى متوقف نمائید. اگر نبض لمس شود ماساژ قلبى را قطع نموده و چنانچه تنفس هم برقرار شده باشد تنفس مصنوعى را متوقف کنید. در صورت عدم لمس نبض و عدم برقرارى تنفس خودبه‌خودى ماساژ قلبى و تنفس مصنوعى را مجدداً شروع کنید و هر ۳ دقیقه یک‌بار عملیات را جهت لمس نبض‌ها به‌مدت ۴-۵ ثانیه متوقف نمائید.

در شیرخواران (زیر یک سال) تنفس به روش دهان به دهان و بینى است یعنى دهان امدادگر روى بینى و دهان کودک قرار مى‌گیرد و تنفس مصنوعى با شدت و حجم ملایم‌تر از بالغین که باعث پارگى ریه کودک نشود انجام مى‌شود. در کودکان بالاى یک سال مانند بزرگسالان تنفس دهان به دهان انجام مى‌شود ولى با شدت و حجم ملایم و متوسط. براى شیرخواران در هنگام ماساژ قلبى فقط از فشار روى جناق‌ سینه با دو انگشت اشاره و میانى استفاده مى‌شود و در کودکان بالاى یک سال فقط از فشار یک دست استفاده مى‌شود تا صدمه‌اى به قلب و ارگان‌هاى داخلى نرسد.

  نکات مهم
۱. فرد را نباید روى سطح نرم مثل تشک و یا تختخواب بخوابانید بلکه سطح سختى مثل کف اتاق بهتر است.

۲. در تنفس دهان به دهان باید بینى مصدوم را با دو انگشت خود ببندید تا هوائى که به ریه‌ها دمیده مى‌شود مستقیماً از آن خارج نشود.

۳. موقعیت سر و گردن را درست تنظیم کنید.

۴. طى عملیات احیاء فردى را جهت تماس با اورژانس یا پزشک مأمور نمائید.

۵. باید دهان شما با دهان مصدوم کاملاً مماس باشد تا هوائى از بین آنها خارج نشود. براى پیشگیرى از انتقال بیمارى‌ها در حین انجام تنفس مصنوعى مى‌توان از ماسک ویژه این کار یا پارچه تورى مناسب استفاده نمود.

۶. عملیات احیاء را تا زمانى‌که فرد باتجربه یا پزشک بر بالین بیمار برسد و یا تا زمانى‌که وى به درمانگاه منتقل شود ادامه دهید.

۷. چنانچه مصدوم مشکوک به ضایعه نخاعى است، سر را مختصرى به عقب کشیده به آرامى کمى به عقب خم نمائید سپس تنفس مصنوعى و ماساژ قلبى را ادامه دهید.

۸. حداکثر زمان انجام عملیات احیاء قلبى - ریوى در منابع علمى مختلف، گوناگون ذکر شده اما مدت زمانى بین ۳۰ تا ۴۵ دقیقه زمانى مناسب به‌نظر مى‌رسد که پس از این مدت اگر عملیات احیاء موفق به نجات مصدوم یا بیمار نگردید مى‌توان از ادامه عملیات خوددارى نمود.


گزیدگى

   ◊ انواع گزیدگی‌های شایع

یکى از انواع مسمومیت‌هاى تزریقى بسیار شایع گزش است. حشرات و موجوداتى چون مار و عقرب و .... با واردنمودن سم خود به بدن انسان سبب بروز علائم مسمومیت در فرد گزیده‌شده مى‌شوند. به غیر از علائم مربوط به اثر مستقیم سم بر روى بدن ممکن است واکنش‌هاى شدید حساسیتى پیش بیاید که تشخیص و برخورد با آن هوشیارى خاصى را مى‌طلبد و باید به‌موقع درمان شود.

مارهاى سمى


مارهاى غیرسمى


توضیحات۱. شکل سر

پهن مثلثى‌شکل


گرد و کوچک


برخى از مارهاى سمى ممکن است سرى گرد و کوچک داشته باشند.۲. شکل مردمک

باریک


گرداندازه دندان‌هاى نیش

بزرگتر از سایر دندان‌ها و داراى سوراخى در داخل آن


هم‌اندازه سایر دندان‌ها و بدون سوراخسایر خصوصیات

در بین دو چشم فرورفتگى وجود دارد.


  انواع گزیدگى‌هاى شایع

  گزیدگى توسط زنبور و سایر حشرات
این نوع گزیدگى به‌صورت خیلى شایع اتفاق مى‌افتد و معمولاً بدون عارضه خاصى بهبود مى‌یابد ولى در مواردى‌که نیش حشره در محل گزش مانده باشد باید با احتیاط کامل نیش را توسط پنس یا هر وسیله مشابه از محل درآورده و اقدام به کمپرس سرد نمود.

  عقرب‌گزیدگى
عقرب‌گزیدگى از گزش‌هائى است که هم در داخل و هم در خارج از خانه به‌صورت نسبتاً شایع رخ مى‌دهد. اغلب فرد به‌علت عدم آگاهى از علائم و عوارض آن دچار اضطراب و هیجان مى‌شود.

- علائم موضعى:
محل گزش قرمز، متورم، گرم و دردناک مى‌شود.

- علائم حساسیتى:
در صورت بروز واکنش حساسیتى به سم، فرد مسموم دچار کهیر، خارش، تنگى نفس، تورم عروق و افت فشارخون، تهوع و استفراغ، آبریزش از دهان، بى‌اختیارى ادرار و مدفوع و تشنج مى‌شود.

  اقدامات اولیه
- مصدوم را آرام نموده و از حرکت وى جلوگیرى کنید و او را به پشت بخوابانید در صورت نیاز به احیاء قلبى و تنفسى عملیات احیاء را شروع کنید و در صورت بروز علائم شوک، اقدامات لازم را انجام دهید.

- سه سانتى‌متر بالاى محل گزیدگى باندى به پهناى بیش از ۵/۱ سانتى‌متر ببندید.

- اندام گزیده‌شده را در وضعیت مناسب به‌وسیله آتل ثابت کرده و در سطحى پائین‌تر از قلب قرار دهید.

- مصدوم را به نزدیک‌ترین مرکز درمانى انتقال دهید.

  پیشگیرى
در محل‌هائى که احتمال وجود عقرب زیاد است، هنگام استفاده از کفش، لباس، حوله و رختخواب، باید به‌دقت آنها را تکان دهید. در اطراف منزل کنده درخت را خارج نموده و قطعات چوب را جمع‌آورى و به محل دورترى منتقل نمائید.

  مارگزیدگى
مارهاى سمى هنگام گزیدن دندان‌هاى خود را وارد بدن شخص کرده و سم خود را تزریق مى‌کنند. در جدول زیر خصوصیات ظاهرى مارهاى سمى و غیرسمى با یکدیگر مقایسه شده است: مارها اغلب شب‌ها فعالیت داشته و در صورت عدم آزار، به‌ندرت به انسان حمله مى‌کنند.

  علائم گزش مار سمى
اغلب افراد مصدوم دچار ترس و هیجان شدید شده و ممکن است علائم شوک شامل رنگ‌پریدگی، پوست سرد و مرطوب، نبض ضعیف و سریع و تنفس کوتاه و سریع در آنها مشاهده شود.

  علائم موضعى مارگزیدگى
- ممکن است اثر دندان مار به‌شکل دو زخم مجاور در محل گزش مشاهده شود.

- درد محل گزش

- تورم و تغییر رنگ محل گزش که ابتدا قرمز شده و سپس به رنگ آبى متمایل به سبز درمى‌آید.

- به‌وجود آمدن تاول در محل گزش پس از چند ساعت خونریزى داخلى بر اثر گزش.

- به‌علت نشت خون از رگ‌ها در احشاء داخلى یا سایر ارگان‌هاى بدن و یا تأثیر سم در بدن ممکن است علائم زیر ظاهر شود:

تهوع، استفراغ، درد شکم، اسهال، خونریزى از بینى و دستگاه گوارش و ادرار، تعریق، ضعف شدید.

  اقدامات اولیه در برخود با مصدوم
- فرد مصدوم را به آرامش تشویق نموده و از حرکت وى جلوگیرى کنید.
- اندام گزیده‌شده را با استفاده از آتل‌بندى بى‌حرکت کنید.
- محل گزش را با آب و صابون بشوئید.
- مصدوم را هرچه سریع‌تر به مرکز درمانى انتقال دهید.
- علائم حیاتى فرد مصدوم را کنترل نموده و در صورت لزوم عملیات احیاء قلبى - ریوى را شروع کنید.

- توجه:
۱. از مکیدن محل گزش و هم‌چنین بستن تورنیکه در بالاى محل گزش خوددارى کنید. هرچند در بعضى از منابع علمى به آن توصیه شده است ولى در صورت تصمیم به مکیدن محل زخم، باید ترجیحاً از وسیله مکش استفاده نمود.

۲. گذاشتن کیسه یخ بر روى محل گزیدگى باعث کاهش درد و جلوگیرى از جذب بیش از حد سم مى‌گردد.

۳. با بریدن محل گزش و ایجاد برشى به عمق ۵/۰ و طول یک سانتى‌متر بلافاصله پس از گزش، مقدارى از سم به‌همراه خون از بدن خارج مى‌گردد.

  پیشگیرى
در مناطقى که احتمال وجود مار هست باید از شلوار بلند، کفش ساق‌بلند یا چکمه و دستکش استفاده شود.
سرمازدگى

دماى بدن در آب و هواى خیلى سرد مى‌تواند پائین بیاید. بدن در برابر این حالت یک سرى عکس‌العمل از خود نشان مى‌دهد. در صورت عدم موفقیت عکس‌العمل‌هاى جبرانى در جهت حفظ حرارت طبیعى بدن دماى بدن به‌تدریج از ۳۷ درجه به کمتر از ۳۵ درجه مى‌رسد. علائمى که در سرمازدگى مشاهده مى‌شود، از خفیف تا بسیار شدید، عبارتند از: احساس سرما و لرز، رنگ‌پریدگی، گیجى و کاهش سطح هوشیاری، سفتى عضلات و تکلم نامشخص، کبودى لب‌ها و انگشت‌ها، از دست‌دادن حافظه و قدرت شناخت، کاهش ضربان قلب و تنفس، کاهش فشارخون.

  اقدامات اولیه
در چنین شرایطى باید از گرم‌کردن ناگهانى فرد مستقیماً خوددارى کرده و به مصدوم کمک کنید تا به‌تدریج و با حرارت بدن خود دماى بدن را به‌حد طبیعى برساند.

به‌همین منظور باید فرد مصدوم را به مکانى گرم منتقل کرد و لباس‌هاى خیس او را درآورد و دور بدنش پتو بپیچید. اگر مصدوم بیهوش باشد علاوه بر انجام موارد فوق او را به پهلو بخوابانید. در صورتى‌که سرمازدگى در حد متوسط باشد مى‌توان از منابع حرارتى ملایم مثل کیسه آب گرم استفاده کرد ولى در سرمازدگى شدید نباید از منابع حرارتى مستقیماً استفاده شود چرا که مى‌تواند بسیار خطرناک باشد و بیمار دچار شوک شود. مصدوم اجازه نوشیدن مایعات و اجازه فعالیت ندارد. در صورت امکان دادن اکسیژن به وى بسیار حائز اهمیت است کنترل مرتب نبض و تنفس و در صورت لزوم و ایست قلبى - تنفسى انجام CPR ضرورى است.
گیرکردن جسم خارجى در مجارى تنفسى

در بالغین انسداد راه‌هاى تنفسى بیشتر به‌دلیل لقمه غذاى نجویده و بزرگ است و در اطفال و عقب‌مانده‌هاى ذهنى مى‌تواند به علل متنوعى روى دهد.

  پیشگیرى
هنگام غذا خوردن از هیجانات روحى و صحبت‌کردن پرهیز نمائید اجسام کوچک را از دسترس شیرخواران که معمولاً آنها را به دهان مى‌برند، دور نگه داشته و از خوردن لقمه غذاى بزرگ پرهیز کنید. در فر بیهوش یا دچار کاهش سطح هوشیاری، جهت جلوگیرى از برگشت محتویات دهان و معده به مجارى تنفسی، بهتر است مطابق شکل وى را به پهلو خوابانده و سر را در موقعیت پائین‌ترى قرار دهید.

  اقدامات اولیه
در مواجهه با فردى که جسمى راه تنفسى وى را مسدود کرده است باید بلافاصله و به‌سرعت اقدام به خارج کردن آن نمائید. اگر مصدوم بى‌هوش نباشد ابتدا وى را به سرفه وادار کنید. در صورت عدم خروج جسم در حالى‌که مصدوم مختصرى به جلو خم شده است، با کف دست چند ضربه محکم بین دو کتف وى وارد کنید تا باعث ایجاد سرفه و خروج جسم گردد. در صورت عدم خروج جسم باید پشت مصدوم ایستاده و دست‌ها را دور شکم بیمار حلقه کنید. دست چپ خود را زیر قفسه سینه وى به حالت مشت نگه داشته دست راست را روى آن بگذارید و با یک حرکت سریع و قوى به‌سمت داخل و بالا باعث خروج ناگهانى هوا از ریه‌ها و در نهایت خروج جسم از مجارى تنفسى شوید.

این اعمال را، در صورت عدم موفقیت، چندین بار تکرار کنید. پس از انجام اقدامات فوق مصدوم را به مرکز فوریت‌هاى پزشکى اعزام کنید.

چنانچه فرد مصدوم بیهوش شده باشد ابتدا داخل دهان وى را از نظر وجود جسم خارجى بررسى کنید و در صورت امکان هرگونه جسم خارجى مزاحم از قبیل لقمه غذا، دندان یا زبان، که به حلق برگشته و مانع تنفس وى شده باشد از دهان خارج نمائید. سپس او را به پهلو برگردانده با کف دست چند ضربه محکم به ناحیه بین دو کتف وى وارد کنید و در صورت عدم موفقیت بیمار را به پشت خوابانیده دو دست خود را به‌صورت ضربدر در بالاترین قسمت شکم، درست در ناحیه زیر جناق سینه قرار دهید و یک ضربه سریع و قوى به‌سمت بالا و داخل شکم وارد نمائید تا راه تنفسى وى باز شود. این اعمال را، در صورت عدم موفقیت، چند بار تکرار کنید چنانچه با این عملیات بیمار استفراغ کند او را به‌سرعت به پهلو برگردانیده تا محتویات استفراغ‌شده از دهان خارج شود و وارده راه‌هاى تنفسى نشود. در صورت عدم موفقیت باید بیمار را فوراً به مرکز فوریت‌هاى پزشکى رساند. چنانچه مصدوم شیرخوار باشد ابتدا او را از پاها آویزان کرده با کف دست چند ضربه به پشت او وارد کنید. سپس دهان او را باز نموده و جسم خارجى را بیرون بیاورید. باید دقت کنید تا جسم را عقبتر نراند و وضعیت را بدتر نکنید. در اطفال زیر یک‌سال هرگز نباید از فشار شکمى استفاده شود و در اطفال بزرگتر فشار شکمى باید آرامتر انجام گیرد.

گرمازدگى

گرمازدگى اکثراً در شرایطى که فرد در محیطى گرم بوده و گرماى بدن نتواند دفع شود، به‌خصوص در شرایطى که فرد فعالیت بدنى زیادى دارد، رخ مى‌دهد.

  علائم
فرد گرمازده اغلب خسته و گیج مى‌شود و ممکن است دچار برخى علائم از قبیل سردرد، گرفتگى عضلات، پوست خشک و دغ، تنفس آهسته و یا تنفس تند و عمیق، تهوع و استفراغ، ضعف شدید، افت فشارخون و در موارد پیشرفته، عدم هوشیارى شود که در صورت عدم رسیدگى به بیمار مى‌تواند کشنده باشد.

  اقدامات اولیه
جهت کمک به فردى که دچار گرمازدگى شده است وى را به مکانى خنک مثل سایه‌بان یا اتاق ببرید و لباس‌هاى وى را از بدن خارج کنید. یک ملحفه نازک مرطوب روى بدن وى بکشید و هرچند دقیقه به آن رطوبت اضافه کنید و یا لباس‌هاى وى را مرطوب کنید تا به‌تدریج بدن آن خنک شود. مى‌توانید مصدوم را داخل وان آب نیمه‌سرد قرار دهید. به او مایعات خنک خورانده تا رسیدن دماى بدن به حدود دماى طبیعى مرطوب‌کردن ملحفه و بدن را ادامه دهید. در صورت بروز شوک اقدامات لازم را انجام دهید. پس از انجام کمک‌هاى اولیه فرد مصدوم را به مرکز فوریت‌هاى پزشکى برسانید.

  براى پیشگیری از گرمازدگى موارد زیر را رعایت کنید:
۱. در فصول گرما از پوشیدن لباس ضخیم و غیرقابل نفوذ که مانع تبخیر عروق و دفع گرما مى‌شود، خوددارى کنید.

۲. هنگام فعالیت شدید بدنى به‌قدر کافى مایعات بنوشید.

۳. جهت عادت‌کردن بدن به گرما فعالیت بدنى را در مناطق داراى آب و هواى گرم به‌تدریج طى ۳ یا ۴ هفته افزایش دهید.

۴. در فعالیت‌هاى ورزشى گروهى گرمازدگى یکى از افراد به‌معناى در خطر بودن دیگران است و باید اقدامات احتیاطى را براى بقیه افراد در نظر داشت.مسمومیت و مصرف بیش از حد دارو

مسمومیت زمانى اتفاق مى‌افتد که ماده‌اى بیش از مقدار لازم به بدن فرد برسد در حدى‌که سبب ایجاد عوارض و علائمى در فرد گردد. انواع مواد مى‌توانند از راه‌هاى مختلف چون گوارش، تزریق، تنفس و جذب از طریق پوست موجب مسمومیت شوند ولى با توجه به شیوع مسمومیت خوراکى (گوارش) ابتدا اصول کلى برخورد با مصدوم دچار مسمومیت گوارشى توضیح داده شده و سپس در مورد مسمومیت‌هاى خاصى که شیوع بیشترى دارند، نکاتى ذکر مى‌شود.
   ◊ اقدامات اولیه
   ◊ پیشگیری
   ◊ توصیه‌هائی در مورد مسمومیت با مواد خاص
   ◊ علائم و عوارض


  علائم و عوارض
در فردى‌که دچار حالت تهوع، استفراغ، اسهال و یا یبوست شدید، درد شکم، اتساع شکم، تعریق زیاد، کاهش تعداد تنفس، حالت شوک، اغماء یا تشنج شده باشد و علتى براى آن یافت نشود، باید احتمال وجود مسمومیت را در نظر گرفت و براى یافتن آثار مواد مسموم‌کننده چهره، لباس و یا اطراف مسموم را به‌طور کامل بررسى کرد.

  اقدامات اولیه
در موارد شک به‌ مسمومیت باید بلافاصله اقدامات زیر را انجام دهید: کنترل علائم حیاتى و کنترل راه هوائی، وضع تنفس و گردش خون. شروع عملیات احیاء قلبى - ریوى در صورت ایست قلبى - ریوى اجتناب از خوراندن هر نوع ماده تا قبل از رساندن بیمار به مرکز پزشکى و در صورت امکان دادن اکسیژن به فرد.

وادار کردن فرد مسموم به استفراغ کمک زیادى به او مى‌نماید مشروط به اینکه فرد: بیهوش نباشد، تشنج نداشته باشد، در ماه‌هاى آخر باردارى نباشد، مواد اسیدى یا قلیائى و نفت و مشتقات آن را نخورده باشد، کودک زیر ۶ ماه نباشد و بزرگسال سابقه بیمارى قلبى نداشته باشد. براى ایجاد استفراغ مى‌توان از تحریک حلق یا خوراندن آب نمک غلیظ به فرد استفاده کرد. خوراندن ذغال فعال به بیمار باعث کاهش ۵۰% تأثیر سم در بدن و کاهش جذب آن در دستگاه گوارش مى‌شود. اعزام هرچه سریعتر بیمار به مرکز درمانى مجهز.

  پیشگیرى
اقدامات زیر براى پیشگیرى از بروز مسمومیت‌ها ضرورى است. از مصرف مواد غذائى تاریخ گذشته که تغییر رنگ یا بو یا مزه داده‌اند و یا کنسروهاى تاریخ گذشته و یا بادکرده و مشکوک پرهیز نمائید.

داروها و مواد شیمیائى را دور از دسترس کودکان، افراد عقب‌مانده و افراد داراى مشکلات شدید عصبى نگهدارى کنید. برگ و ساقه بعضى از گل‌ها و گیاهان تزئینى آپارتمانى مانند دیفن‌باخیا به‌شدت سمى است و در صورت جویده‌شدن توسط کودک مى‌تواند باعث تورم مخاط دهان و حلق و حتى خفگى گردد که بایستى از این جهت مراقب کودکان باشید.

مواد سمى مانند نفت را در ظروف مشابه ظروف غذا نگهدارى نکنید. به‌هنگام سمپاشى حتماً از لباس نایلونى و ماسک استفاده و پس از سمپاشى به‌سرعت استحمام کنید.

  توصیه‌هائى در مورد مسمومیت با مواد خاص
- در مسمومیت با موادى چون نفت و مشتقات آن و هم‌چنین مسمومیت با مواد شیمیائى سوزاننده، مانند مواد اسیدى و قلیائی، به‌هیچ‌وجه نباید بیمار را وادار به استفراغ نمود.

- در مسمومیت‌هاى داروئى براى جلوگیرى و یا کاهش جذب دارو تا یک ساعت پس از خوردن دارو مى‌توان با احتیاط کامل و در صورتى‌که فرد مسموم در حالت اغماء نباشد وى را وادار به استفراغ نمود.

- در مسمومیت با مواد اسیدى قلیائى مى‌توان به‌منظور کاهش اثرات سوزانندگى آنها مقدارى آب به مسموم داد. به‌هیچ‌وجه براى خنثى کردن مواد اسیدى از خوراندن مواد قلیائى یا بالعکس استفاده نکنید.

- در مسمومیت‌هاى تنفسى به‌خصوص با گاز منواکسیدکربن سریع فرد را از محیط آلوده خارج نمائید و با بازکردن یقه لباس او و بازکردن راه هوائى وى شرایط بهترى را براى او فراهم آورید. حتى‌الامکان و به فوریت به او اکسیژن ۱۰۰% بدهید و سریعاً وى را به مرکز درمانى ارجاع دهید.


.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

از تمام نعمتهایی که خداوند متعال به من و خانواده ام ارزانی داشته سپاسگذارم، و دعای هر روزم این است:
"پروردگارا، مرا توفیق شکر نعمت خود که به من و پدر من فرمودی عطا فرما و مرا به عمل صالحی که تو بپسندی گرچه مردم نپسندند موفق بدار و مرا در صف بندگان شایسته ات قرار ده."
نظر سنجی
به پایداری یک ازدواج امروزی تا چه حد اطمینان دارید؟


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب