در ایران از تمام نعمتهایی که خداوند متعال به من و خانواده ام ارزانی داشته سپاسگذارم، و دعای هر روزم این است: "پروردگارا، مرا توفیق شکر نعمت خود که به من و پدر من فرمودی عطا فرما و مرا به عمل صالحی که تو بپسندی گرچه مردم نپسندند موفق بدار و مرا در صف بندگان شایسته ات قرار ده." http://lovivoiniran.mihanblog.com 2019-09-18T03:24:45+01:00 text/html 2012-08-16T07:51:55+01:00 lovivoiniran.mihanblog.com پردیس مقصودی نژاد خدای بزرگم مرحم باش http://lovivoiniran.mihanblog.com/post/1070 <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font> <div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<img src="http://fararu.com/files/fa/news/1391/5/24/24522_805.jpg" width="585" height="365"></font></div> <div align="center"> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://fararu.com/files/fa/news/1391/5/24/24523_776.jpg" width="590" height="369"></font></div> <div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></div> <div align="center"> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://fararu.com/files/fa/news/1391/5/24/24527_168.jpg" width="585" height="366"></font></div> <div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></div> <div align="center"> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://fararu.com/files/fa/news/1391/5/24/24528_564.jpg" width="587" height="368"></font></div> <div align="center"> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://fararu.com/files/fa/news/1391/5/24/24529_891.jpg" width="585" height="366"></font></div> <div align="center"> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://fararu.com/files/fa/news/1391/5/24/24530_636.jpg" width="588" height="368"></font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></div><div align="center"> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://fararu.com/files/fa/news/1391/5/24/24531_113.jpg" width="588" height="369"></font></div><div align="center"> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://fararu.com/files/fa/news/1391/5/24/24532_214.jpg" width="588" height="368"></font></div><div dir="rtl" align="center"> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div dir="rtl" align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br>اگر امکان کمک کردن ندارین،<br><br>&nbsp;در کنار ابراز تاسف و بازنشر غم و اندوه،</font></div><div dir="rtl" align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"> <br>اطرافیان و کسانی که می‌توانند کمک نمایند را با ‌خبر سازید. </font> </div><div dir="rtl" align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br>شاید این کوچک‌ترین کاری باشد که از دستمان برمی آید.</font></div><div align="left"> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div> text/html 2012-08-16T05:09:52+01:00 lovivoiniran.mihanblog.com پردیس مقصودی نژاد سلام زلزله http://lovivoiniran.mihanblog.com/post/1069 <div align="center"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://axgig.com/images/80002582123867768635.jpg"><br><br></font> <div align="center"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">Heç zaman üzülüb başını aşağı əymə ... Tacın yerə düşər Prənses</font> </div> <div align="center"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">هئچ زامان اوزولوب باشینی آشاغی ایمه ... تاجین یئره دوشر پرنسئس !</font></div> <div align="center"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">هیچ وقت ناراحت نشو و سرت رو پایین ننداز ... تاجت میفته پرنسس !</font> </div> <div align="right"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; </font></div> <div align="right"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; </font></div> <div align="right"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></div> <font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> <div align="right">&nbsp; </div> <div align="center">&nbsp;<span class="yiv1220650807hasCaption"><span dir="rtl"> </span></span></div> <div align="center"><font color="#FF0000"><b>سلام زلزله</b></font> </div> <div align="center">&nbsp; </div> </font><div align="center"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br>دیروز که آمدی من و لیلا و حمید روزه کله گنجشکی بودیم<br><br>فرصت افطار را هم ندادی<br>عجله ات برای چه بود ؟<br>همه سنگ ها و کلوخ هایی که پدر بنام سقف بر سرمان انباشته بود<br>پیکرهای کوچک مان را در هم پیچید و<br><br>ما رفتیم ولی روح کوچکم دید که خیلی ها آمدند<br>آنها که هیچ گاه در روستایمان ندیده بودمشان<br>لدور هم آورند ، با کلی کمپوت شیرین و بسته های غذا<br>میدانی لودر همان ماشینی ست که در شهر ها برای ساخت خانه از آن استفاده می کنند<br>ودر روستا ها برای برداشتن آوار از سر مردم<br><br>قرار است وام هم بدهند ، دستور داده اند خیلی خیلی خیلی سریع<br>همان وامی که پدر هرگز نتوانست ، برای گرفتن نصف آن نیزضامن پیدا کند<br>تا خانه بهتری برایمان بسازد و مجبور نشود هی با گل و سنگ سقف را بپوشاند<br>وای پدر ، چقدر سنگین کرده بودی این آوار را<br><br>می دانی زلزله<br>با آمدن تو ، روستای ما را شناختند<br>می گویند کمک به زلزله زدگان ثواب دارد ، درست<br>ولی مگر کمک به روستاییان برای زندگی بهتر ثواب ندارد؟<br>چرا برخی آدم ها برای بیدار شدن و لرزیدن قلب شان<br>به شش ریشتر لرزه احتیاج دارند ؟<br><br>می دانی زلزله به چه فکر می کنم<br>به روستای بعدی ، ثواب بعدی ، لودر بعدی و درمانگاه بعدی<br>و به زنده های لودر و کمپوت ندیده<br>به پدرهایی که با تنگدستی ،<br>آوارهای بعدی را تکه ، تکه ، تکه بر سقف خراب خود می چینند<br>تا روزی مریم و لیلا و حمیدشان را از زیر آن بردارند<br><br>می دانی زلزله<br>ما که رفتیم ولی خدا کند روزی بنویسند<br>ز مثل زندگی<br></font></div> <div align="right"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; </font></div> <div align="right"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; </font></div> <div align="right"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; </font></div> <div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#FFFFFF">منبع<font color="#FF0000">:</font> ایمیلی از یك دوست عزیز</font><br></font></div> <div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></div> <div align="center"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://classmate.persiangig.com/seperate.jpg"></font></div> <div align="center"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div> text/html 2012-08-15T04:25:06+01:00 lovivoiniran.mihanblog.com پردیس مقصودی نژاد متاسفم واقعا http://lovivoiniran.mihanblog.com/post/1068 <div style="text-align:center;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa"><span style="font-weight:bold;"><br></span></span></font></div><div style="text-align:center;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa">خیلی متاسفم برای جایی که زندگی میکنیم <br></span></font></div><div style="text-align:center;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa">و ادعا میکنیم انسان دوست هستیم<br></span></font></div> <div style="text-align:center;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa">ادعا میکنیم هموطنانمون رو دوست داریم و همه ایرانی هستیم <br></span></font></div> <div style="text-align:center;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></div> <div style="text-align:center;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa">این چه ایرانی بودنیست که همه جارو&nbsp;برای آخرین جمعه ماه رمضان بسیج میکنند</span></font></div><div style="text-align:center;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa">که برای فلسطین قیام کنند و تظاهرات کنن <br></span></font></div><div style="text-align:center;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa"><span style="font-weight:bold;">اما کسی از مردم بی گناه اهر و آذربایجان حرفی نمیزند؟</span></span></font></div> <div style="text-align:center;"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp; </font><font style="color:rgb(139, 139, 139);" size="4" color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif">(كه باز هم احتمال یك زلزله 4.7 ریشتری در تبریز هست)</font></b></font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa"></span></font><div style="text-align:center;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa">هر کسی هر طوری که میتونه <br></span></font></div><div style="text-align:center;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa">به داد این مردم مظلوم و روستایی آذربایجان برسه <br></span></font></div><div style="text-align:center;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa">که بدون هیچ گناهی هر روز شاهد جسد های عزیزانشان هستند <br></span></font></div><div style="text-align:center;font-weight:bold;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa">و هیچ کسی هم صدای آنها را نمیشنوه <br></span></font></div><div style="text-align:center;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa"><span style="font-weight:bold;">چرا که فلسطین خیلی خیلی مهم تر از این بندگان خدا هستند<br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></span></span></font><div style="text-align:center;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa"><font size="4">من و شما که نمردیم ... من و شما مرد هستیم <br> </font></span></font></div> <div style="text-align:center;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa"><font size="4">و برای هموطنان آذربایجانیمون هر کاری میکنیم<br> </font></span></font></div> <div style="text-align:center;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa"><font size="4">از امروز همه باهم در شعب مختلف حلال احمر خون میدهیم <br> </font></span></font></div> <div style="text-align:center;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa"><font size="4">جان میدهیم و غیرت نشان میدهیم<br>(<font color="#FF0000">هزاران نفر در تهران و دیگر شهرستانها خون دادن دستشون درد نكنه</font>)<br> </font></span></font></div> <div style="text-align:center;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa"><font size="4">امیدوارم مردم دوست داشتنی آذربایجان بدونند هیچوقت&nbsp;تنها نیستند </font></span></font></div> <div style="text-align:center;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa"><font size="4">ما&nbsp;اومدیم ... از همین الان هستیم و همه جوره کمک میکنیم&nbsp;</font></span></font></div> <div style="text-align:center;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">(گروه مارشال مدرن) <br><br><br><br>تصاویر دلخراش بودن اما نتونستم بزارمشون تو این پست فكر كردم درست نیست همه بدترین هاشو تو سایت های دیگه دیدن <br></font><img alt="7zel 32" src="http://www.mehrpress.com/images/1391/5/22/9/7zel_32.jpg" width="506" height="315"><br></div><div style="text-align:center;"><font size="4"><br><br></font><img alt="7zel 39" src="http://www.mehrpress.com/images/1391/5/22/9/7zel_39.jpg" width="503" height="315"><br><br><br><br><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">پس فقط از خونه های خراب تصویر میگذارم نه دلهای داغون و نابود شده <br>از اجساد تصویری نمیگذارم تا شاید روزی كسی عزیزشو تو وبلاگم نبینه با اون اوصاف و اون طرز بخورد با از دنیا رفتگان مردم مظلوم این روستاها.....<br></font></font><img alt="7zel 3" src="http://www.mehrpress.com/images/1391/5/22/9/7zel_3.jpg" width="476" height="296"><br><br><br><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">درسته عكس گرفتن و در اختیار دیگران قراردادن خوبه، اطلاع رسانی هم خیلی خوبه ولی باز هم كی دل داره مرگ هولناك دیگری رو ببینه و براش مهم نباشه<br><br><br><br>این سقف ها بی اساس ساخته شده بودن این خونه ها امنیت یك طوفان با سرعت 200 كیلومتر در ساعت و نداشتن آخه چرا باید مهندسین ما نظارت نداشته باشن؟؟؟<br></font></font><img alt="7zel 7" src="http://www.mehrpress.com/images/1391/5/22/9/7zel_7.jpg" width="511" height="318"><br><br><br><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">چرا اگر كسی به فكرمون نیست خودمون به فكر خودمون نیستیم ؟؟؟<br><br>چرا دانشگاه ها و اساتید گروهی از مهندسین و به عنوان كارهای عملیشون به روستاها نمیبرن تا روی بافت های فرسوده كار كنن و لااقل اونها زبان بی زبانی های این مردم مظلوم باشن؟؟؟<br><br><br>چرا ها زیاده و مدارك و معلومات باسوادها فقط تزئیین دهنده ی دیوارها و غرورهای كاذب ماست <br><br><br><br>افسوس..............<br></font></font><img alt="7zalzeleh 8" src="http://www.mehrpress.com/images/1391/5/22/8/7zalzeleh_8.jpg" width="515" height="321"><br><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br><br>&nbsp;گریه نكن مرد تو شاید از دانشگاه آزاد مدرك كارشناسی ارشد نداشته باشی ولی اشكات مردانگیت و به رخ مرد نماها میكشونه <br>دست هموطنهایی كه به دادتون رسیدن درد نكنه ما كه كاری ازمون ساخته نیست كم نبودن اونهایی كه اومدن و كمك كردن اونهایی كه باید كمك میكردن و وظیفه شون بود فعلا خوابن...........<br><br>"<font color="#FF0000">كس نخوارد پشت ما جز ناخن انگشت ما</font> .........."<br></font></font><img alt="7zalzeleh 3" src="http://www.mehrpress.com/images/1391/5/22/8/7zalzeleh_3.jpg" width="520" height="324"><br><br><br><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">منبع متن اولیه و تصاویر: ایمیلی از یك دوست عزیز<br><br><br></font></font></div><br></div> text/html 2012-05-30T06:11:46+01:00 lovivoiniran.mihanblog.com پردیس مقصودی نژاد ابزار صعود به اورست http://lovivoiniran.mihanblog.com/post/1067 <div style="text-align: center;"><br><br><br><img style="width: 494px; height: 370px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/499/overrides/sir-edmund-hillary-gear_49924_600x450.jpg" alt="Photo: Sir Edmund Hillary ad Tenzig Norgay approach the South East ridge on Mount Everest, 1953."><br><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">کوله ی حرفه ای </span></font><br><br><img style="width: 506px; height: 379px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/498/cache/northface-prophet-52-backpack_49830_600x450.jpg" alt="Photo: North Face Prophet 52 Backpack"><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">کلاه ایمنی </span></font><br><br><img style="width: 471px; height: 353px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/498/cache/blackdiamond-halfdome-helmet_49834_600x450.jpg" alt="Photo: Black Diamond Half Dome Helmet"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">تبر یخ شکن </span></font><br><br><img style="width: 478px; height: 358px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/498/cache/blackdiamond-ravenultra-ice-ax_49835_600x450.jpg" alt="Photo: Black Diamond Raven Ultra Ice Ax"><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">عینک آفتابی <br>مخصوص فضاهای بسیار روشن مخصوصا سفید رنگ (برفی) و دارای پوشش ضد مه <br></span></font><br><img style="width: 490px; height: 367px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/498/cache/smith-io-polarized-goggle_49827_600x450.jpg" alt="Photo: Smith Optics IO Polarized Snow Goggle"><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">و قطعا چکمه ...سبک و عایق بندی شده </span></font><br><br><img style="width: 484px; height: 363px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/498/cache/scarpa-phantom8000-s12-boot_49832_600x450.jpg" alt="Photo: SCARPA Phantom 8000 S12 Boot"><br><br><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">یخ شکن </span></font><br><br><img style="width: 466px; height: 349px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/498/cache/blackdiamond-sabretooth-crampon_49829_600x450.jpg" alt="Photo: Black Diamond Sabretooth Crampon"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">لباس کوهنوردی که دیگه خیلی حرفه اییه </span></font><br><br><br><img style="width: 427px; height: 320px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/498/cache/northface-himalayan-suit_49837_600x450.jpg" alt="Photo: North Face Himalayan Suit"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">پوشش دهنده ی گردن و صورت </span></font><br><br><img style="width: 495px; height: 371px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/498/cache/buyabuff-sherpa-buff_49896_600x450.jpg" alt="Photo: BuyaBuff Sherpa Buff"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">کیسه خواب <br><br></span></font><img style="width: 483px; height: 362px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/498/cache/northface-inferno-20-sleeping-bag_49838_600x450.jpg" alt="Photo: North Face Inferno -20 Sleeping Bag"><br><br><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">غذاهای فشرده ژله ای که انرژی زا هستند شامل: پنیر پارمیزون، ماهی سالمون سفت شده، پاته ی فلفلی نعنائی نیویورکی <br></span></font><img style="width: 447px; height: 335px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/498/cache/clif-shot-3-pack_49826_600x450.jpg" alt="Photo: Clif Shot 3 Pack Energy Gel"><br><br><br><br><br><br><br><br><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 51); background-color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">منبع</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">:</span> http://adventure.nationalgeographic.com</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 255, 255);">ترجمه و ویرایش متن</span></font><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 51); background-color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">:</span></span></font><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 51); background-color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 255, 255);"> پردیس مقصودی نژاد</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font><br><br><br></div> text/html 2012-05-30T05:16:52+01:00 lovivoiniran.mihanblog.com پردیس مقصودی نژاد بیست تبلیغ هشداردهنده و دیدنی http://lovivoiniran.mihanblog.com/post/1066 <div style="text-align: justify;"><font size="4"><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" lang="FA">هنر انسان جدید و البته متمدن، ساختن ورژنهایی اخلاقی از پدیده‌های جدید است. این مطلب نشان می‌دهد که چگونه تبلیغات به عنوان نماد برتر تجارت می‌تواند به کمک انسان بیاید تا مظلومیت&nbsp;زمین و بچه‌ها&nbsp;به فریاد کشیده شود<br>&nbsp;آلودگی هوا و دریاها، از بین رفتن جنگل ها و ..... از جمله مشکلات زندگی امروز هستند، اما تلاش برای رفع آنان وجود دارد و این تلاش ها با آگاه سازی عمومی در سطح جهان باید گسترده تر شود<br><br><br><br><br>هر چه بیشتر در کمک به کودکی که به سندرم اوتیسم دچار است تعلل کنید، کارتان سخت تر میشود....<br></span></font><div style="text-align: center;"><img style="width: 486px; height: 243px;" alt="act fast 60 Creative Public Awareness Ads That Makes You Think" src="http://media02.hongkiat.com/public-awareness-ads/act-fast.jpg" border="0"><br><br><br><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" lang="FA">قبل از آنکه خیلی دیر شود به زمین اجازه نفس کشیدن بدهید</span></font><br><font size="4"><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" lang="FA"></span></font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> <div style="text-align:right;line-height:140%;direction:rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="line-height:140%;font-size:10pt;" lang="FA"><br> </span></font></div></div><div style="text-align: center;"><img style="width: 520px; height: 337px;" alt="before its too late 60 Creative Public Awareness Ads That Makes You Think" src="http://media02.hongkiat.com/public-awareness-ads/before-its-too-late.jpg" border="0"><br><br><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">70 درصد مواد پلاستیکی به دریا ریخته میشود</span></font><br><div style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> <div style="line-height: 140%; direction: rtl;" dir="rtl"><br></div></div><img style="width: 475px; height: 335px;" alt="brain corals 60 Creative Public Awareness Ads That Makes You Think" src="http://media02.hongkiat.com/public-awareness-ads/brain-corals.jpg" border="0"><br><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">دریا دیر یا زود انتقامش را از شما خواهد گرفت <br><br></span></font><img style="width: 488px; height: 325px;" alt="deal with the consequences 60 Creative Public Awareness Ads That Makes You Think" src="http://media02.hongkiat.com/public-awareness-ads/deal-with-the-consequences.jpg" border="0"><br><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">بیابان زایی موجب نابودی 6000 موجود زنده در هر سال میشود <br></span></font><img style="width: 493px; height: 345px;" alt="desertification destroys 6000 species every year 60 Creative Public Awareness Ads That Makes You Think" src="http://media02.hongkiat.com/public-awareness-ads/desertification-destroys-6000-species-every-year.jpg" border="0"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">باید هر چه زودتر فکری به حال آلودگی آب ها کرد<br></span></font><img style="width: 484px; height: 339px;" alt="dissolvent pollutes millions of litres of water 60 Creative Public Awareness Ads That Makes You Think" src="http://media02.hongkiat.com/public-awareness-ads/dissolvent-pollutes-millions-of-litres-of-water.jpg" border="0"><br><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">فیلم های مورد علاقه ی شما نیاز به حمایت دارند تا تولیدشان ادامه یابد، با کپی کردن آنها موجب مرگ قهرمانان نشوید!</span></font><br><img style="width: 493px; height: 338px;" alt="dont kill blockbusters 60 Creative Public Awareness Ads That Makes You Think" src="http://media02.hongkiat.com/public-awareness-ads/dont-kill-blockbusters.jpg" border="0"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">زمانیکه کسی در حال رانندگی است با تو تلفنی صحبت نکنید</span></font><br><br><img style="width: 493px; height: 362px;" alt="dont talk while he drives 60 Creative Public Awareness Ads That Makes You Think" src="http://media02.hongkiat.com/public-awareness-ads/dont-talk-while-he-drives.jpg" border="0"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">قبل از آنکه دیر شود به کسانیکه جایی برای زندگی ندارند کمک کنید </span></font><br><br><img style="width: 473px; height: 308px;" alt="help them fast 60 Creative Public Awareness Ads That Makes You Think" src="http://media02.hongkiat.com/public-awareness-ads/help-them-fast.jpg" border="0"><br><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">اینکه یک کودک جایی برای زندگی نداشته باشد ناراحت کننده است </span></font><br><img style="width: 463px; height: 304px;" alt="imagine it for a kid 60 Creative Public Awareness Ads That Makes You Think" src="http://media02.hongkiat.com/public-awareness-ads/imagine-it-for-a-kid.jpg" border="0"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">این مرد با زباله هایی که همه جا ریخته میشود در حال صدمه زدن به حیوانات است </span></font><br><br><img style="width: 470px; height: 306px;" alt="killed by our rubbish 60 Creative Public Awareness Ads That Makes You Think" src="http://media02.hongkiat.com/public-awareness-ads/killed-by-our-rubbish.jpg" border="0"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">ارزش غذایی = 0 . <br>اولین مشکل این کودکان گرسنگی است <br></span></font><br><img style="width: 509px; height: 401px;" alt="nutrition fact 0 gram 60 Creative Public Awareness Ads That Makes You Think" src="http://media02.hongkiat.com/public-awareness-ads/nutrition-fact_0-gram.jpg" border="0"><br><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">باید به این کودکان کمک شود تا خانه و مدرسه شان را دوباره بسازند</span></font><br><br><img style="width: 480px; height: 319px;" alt="rebuild the children 60 Creative Public Awareness Ads That Makes You Think" src="http://media02.hongkiat.com/public-awareness-ads/rebuild-the-children.jpg" border="0"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">اسکیزوفرنی با توجه به نشانه ها، قابل درمان است </span></font><br><br><img style="width: 479px; height: 319px;" alt="seek help 60 Creative Public Awareness Ads That Makes You Think" src="http://media02.hongkiat.com/public-awareness-ads/seek-help.jpg" border="0"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br>در کریسمس باید به فکر آنهایی هم باشیم که خانه ای ندارند. بیش از 200000 کودک در کریسمس در خیابان ها هستند </span></font><br><br><img style="width: 480px; height: 330px;" alt="spending christmas on the streets 60 Creative Public Awareness Ads That Makes You Think" src="http://media02.hongkiat.com/public-awareness-ads/spending-christmas-on-the-streets.jpg" border="0"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">ناراحتی در هر زمانی میتواند به شادی تبدیل شود. ناامید نباشید.</span></font><br><br><img style="width: 458px; height: 305px;" alt="we transform sadness into hope 60 Creative Public Awareness Ads That Makes You Think" src="http://media02.hongkiat.com/public-awareness-ads/we-transform-sadness-into-hope.jpg" border="0"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">از ماست که بر ماست. این است نتیجه آلوده کردن و ریختن زبال ها در دریاها...</span></font><br><br><img style="width: 488px; height: 393px;" alt="what goes around comes around 60 Creative Public Awareness Ads That Makes You Think" src="http://media02.hongkiat.com/public-awareness-ads/what-goes-around-comes-around.jpg" border="0"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">نتیجه حتمی آلوده کردن دریاها </span></font><br><br><img style="width: 471px; height: 361px;" alt="what they do happen to us 60 Creative Public Awareness Ads That Makes You Think" src="http://media02.hongkiat.com/public-awareness-ads/what-they-do-happen-to-us.jpg" border="0"><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br>کارگران ابزار نیستند. آنها از حقوق انسانی برخوردارند</span></font><br><br><img style="width: 473px; height: 317px;" alt="workers are not tools 60 Creative Public Awareness Ads That Makes You Think" src="http://media02.hongkiat.com/public-awareness-ads/workers-are-not-tools.jpg" border="0"><br><br><br><br><br><br><br><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(51, 204, 255);" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 255);">منبع<span style="color: rgb(255, 0, 0);">:</span> ایمیلی از یک دوست </span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">متاسفانه نمیدونم از چه سایتی برداشته شد</span>!!!</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font><br><br></div></div> text/html 2012-05-30T04:43:57+01:00 lovivoiniran.mihanblog.com پردیس مقصودی نژاد قایقرانی در آبشارهای زیبا http://lovivoiniran.mihanblog.com/post/1065 <div style="text-align: justify;"><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">این تصاویر توسط ماجراجویانی که عاشق طبیعت و مخصوصا قایقرانی در موج های شگفت انگیز و آبشارهای بی نظیر هستند گرفته و به سایت نشیونال جیوگرافی ارسال شده. امیدوارم از دیدن اونها لذت ببرید....</span></font><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br><br><br></span></font><div style="text-align: center;"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="4">لوک اسپنسر در خروجی یک آبشار در واشنگتن </font><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div><div style="text-align: center;"><img style="width: 512px; height: 341px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/383/cache/kayaking-waterfall_38334_600x450.jpg" alt="Photo: Kayak paddling down Outlet falls."><br><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">پارک ملی گرند کنیون واقع در آریزونا</span></font><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">این تصویر از گروهی از قایقرانان ارسال شده که <span style="color: rgb(255, 0, 0);">18</span> روز در این رودخانه به ماجراجویی مشغول بودن. (جولای <span style="color: rgb(255, 0, 0);">2001</span>)</span></font><br><br><img style="width: 520px; height: 406px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/383/cache/rafting-grand-canyon-whitewater_38344_600x450.jpg" alt="Photo: Raft in the Grand Canyon"><br><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">دریای آدریاتیک در کرواسی</span></font><br><br><img style="width: 485px; height: 321px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/383/cache/kayak-croatia-sea_38317_600x450.jpg" alt="Photo: Kayaks in the Adriatic sea off Croatia. "><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br>جزیره شیطان که نمیدونم کجاست و چیزی ازش پیدا نکردم!!!</span></font><br><img src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/383/cache/kayaking-chamber-cave_38333_600x450.jpg" alt="Photo: Kayaking through a chamber "><br><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">دریاچه سوپریو در آنتاریو - کانادا </span></font><br><br><img style="width: 495px; height: 329px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/383/cache/kayak-lake-superior_38322_600x450.jpg" alt="Photo: Kayak on the north shore of Lake Superior, Ontario. "><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br>رودخانه کرن در پارک جنگی ملی سکویا در کالیفرنیا</span></font><br><br><img style="width: 524px; height: 393px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/383/cache/raft-sequoia-national-forest_38339_600x450.jpg" alt="Photo: Raft on Kern river in Sequoia National Forest"><br><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">ساحل جنوبی مائوئی که اینم فقط میدونم در دهکده اولووالو واقع شده و مطمئن نیستم در کدوم جزیره هست! شاید به سیشل یا اندونزی نزدیک باشه؟؟؟</span></font><br><br><img style="width: 516px; height: 344px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/383/cache/kayaks-maui-aerial_38338_600x450.jpg" alt="Photo: Kayaks navigate through coral bloom off Maui "><br><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">رودخانه نوکسک در واشنگتن </span></font><br><br><img style="width: 491px; height: 327px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/383/cache/kayak-gorge-drop-nooksack-river_38318_600x450.jpg" alt="Photo: Kayaker in a gorge drop on the Nooksack River in Washington. "><br><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">رودخانه بارلوچه در آرژانتین</span></font><br><br><img style="width: 476px; height: 355px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/383/cache/rafting-vertical-wave_38312_600x450.jpg" alt="Photo: A raft goes vertical on a rapid. "><br><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">آبشاری در پارک اسکیت پارک رمپ واشنگتن </span></font><br><br><img src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/383/cache/raft-vertical-drop_38341_600x450.jpg" alt="Photo: Raft making a vertical drop at Summit creek falls in Washington. "><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">یخچال مندنهال در آلاسکا</span></font><br><br><img style="width: 477px; height: 317px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/383/cache/kayak-mendenhall-glacier-alaska_38323_600x450.jpg" alt="Photo: Kayaks in front of Mendenhall glacier in Alaska. "><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">دریای آندامان تایلند<br><br></span></font><img style="width: 474px; height: 316px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/383/cache/kayaking-andaman-sea-thailand_38332_600x450.jpg" alt="Photo: Kayaking on the Andaman sea in Trang province, Thailand "><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">روسیه - اورال قطبی<br><br></span></font><img style="width: 503px; height: 377px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/383/cache/cataraft-vertical-whitewater_38313_600x450.jpg" alt="Photo: Cataraft gone vertical in Nyarmayahi, Russia."><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br>رودخانه اوتاوا در کانادا <br><br></span></font><img style="width: 518px; height: 345px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/383/cache/kayak-standing-wave-ontario_38327_600x450.jpg" alt="Photo: A kayaker rides a standing wave on the Ottawa River, Ontario."><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br>استراحتگاه قایقرانان رودخانه در آریزونا</span></font><br><br><img style="width: 515px; height: 343px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/383/cache/rafts-grand-canyon-night_38345_600x450.jpg" alt="Photo: Moon rising over kayaks on the Colorado River in the Grand Canyon"><br><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">خلیج میکس در کالیفرنیا </span></font><br><br><img style="width: 490px; height: 350px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/383/cache/kayaks-lake-tahoe-rainbow_38337_600x450.jpg" alt="Photo: Kayaks docked on Meeks Bay, Lake Tahoe with rainbow above"><br><br><br><br><br><br><br><br><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 51); background-color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">منبع</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">:</span> http://adventure.nationalgeographic.com/</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 255, 255);">ترجمه و ویرایش متن</span></font><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 51); background-color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">:</span></span></font><font style="font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> پردیس مقصودی نژاد</span></font><br><br><br><br></div> text/html 2012-05-30T04:19:12+01:00 lovivoiniran.mihanblog.com پردیس مقصودی نژاد تصاویری زیبا از اورست http://lovivoiniran.mihanblog.com/post/1064 <br><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">MILK RIVER</span> رودخانه میلک (<span style="color: rgb(255, 0, 0);">شیر</span>) در اورست </span></font><br></div><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 503px; height: 334px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/323/cache/everest-dudh-kosi-milk-river-phakding_32376_600x450.jpg" alt="Photo: Dudh Kosi River seen near the mountain hamlet of Phakding"><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">معبد بودایی در دامنه اورست </span></font><br><br><img style="width: 435px; height: 288px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/323/cache/eyes-buddha-bodhanath-stupa_32385_600x450.jpg" alt="Photo: Pigeons scatter in front of the all seeing eyes of Buddha at Bodhanath Stupa in Kathmandu"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">باربرهای کوهنوردان </span></font><br><br><img style="width: 496px; height: 329px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/323/cache/everest-climb-porters-basecamp_32374_600x450.jpg" alt="Photo: Porters carry gear to basecamp "><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">بنای یادبود <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Tenzing Norgay Memorial Chorten</span></span></font><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">نورگی یکی از اعضای گروه </span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Sir Edmund Hillary</span> بود که در <span style="color: rgb(255, 0, 0);">29</span> ماه می <span style="color: rgb(255, 0, 0);">1353</span> برای اولین بار به قله ی اورست صعود کردند </span></font><br><br><img style="width: 480px; height: 318px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/323/cache/arnot-viesturswhittaker-tenzing-norgay-memorial-chorten-deboche_32371_600x450.jpg" alt="Photo: Climbers Melissa Arnot, Ed Viesturs, and Peter Whittaker visit the Tenzing Norgay Memorial Chorten"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">باربری در مسیر دهکده کوراک شپ<br><br></span></font><img style="width: 507px; height: 336px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/323/cache/porter-bound-gorak-sherpa-everest_32390_600x450.jpg" alt="Photo: Porter carry gear up Everest "><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">پارچه های دعای بودایی ها (<span style="color: rgb(255, 0, 0);">چیزی شبیه دخیل خودمون</span>!!)</span></font><br><br><img style="width: 507px; height: 380px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/323/cache/everest-remembrance-chortens-thok-la_32383_600x450.jpg" alt="Photo: Remembrance chortens covered with prayer flags at Thok La"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">پایگاه کمپ اصلی کوهنوردان اورست</span></font><br><br><img style="width: 486px; height: 322px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/323/cache/everest-nuptse-basecamp_32382_600x450.jpg" alt="Photo: Basecamp at night with light trails seen moving around tents "><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">مراسم پوجا </span></font><br><br><img style="width: 471px; height: 312px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/323/cache/peter-whittaker-tsampa-everest_32389_600x450.jpg" alt="Photo: Peter Whittaker throws buckwheat flour into the air during a ceremony"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">آبشار یخی <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Khumbu</span></span><img style="width: 515px; height: 341px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/323/cache/summit-lhotse-khumbu-icefall-night-moon_32393_600x450.jpg" alt="Photo: Summits of Lhotse seen in the distance at night"></font><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">شکاف عمیق یخی اورست </span></font><br><br><img style="width: 506px; height: 335px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/323/cache/jake-norton-crevasse-khumbu-icefall_32387_600x450.jpg" alt="Photo: Climber looks into crevasse on Everest"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">قسمت بالایی آبشار یخی خومبو </span></font><br><br><img style="width: 488px; height: 324px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/323/cache/everest-first-ascent-climbers-ice_32378_600x450.jpg" alt="Photo: Climbers pick their way through the upper Khumbu Icefall at sunrise"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">اولین کمپ پیشرفته صعود به قله </span></font><br><br><img style="width: 490px; height: 325px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/323/cache/first-ascent-advanced-basecamp_32386_600x450.jpg" alt="Photo: First Ascent Advanced Basecamp"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">بازگشت از کمپ شماره <span style="color: rgb(255, 0, 0);">3</span></span></font><br><br><img style="width: 501px; height: 332px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/323/cache/everest-ed-viesturs-camp-3_32377_600x450.jpg" alt="Photograph: Ed Viesturs descending from his first visit to Camp Three"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">بهمن در اورست </span></font><br><br><img style="width: 498px; height: 330px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/323/cache/everest-avalanche-khumbu-icefall_32373_600x450.jpg" alt="Photo: A massive avalanche on Everest"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">تیم نجات </span></font><br><br><img style="width: 506px; height: 335px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/323/cache/everest-rescue-crew-basecamp-avalanche-victims_32384_600x450.jpg" alt="Photo: Basecamp for avalanche rescue team"><br><br><br><br><br><br><br style="color: rgb(255, 255, 255);"><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 51); background-color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">منبع</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">:</span> http://adventure.nationalgeographic.com</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">نشیونال جیوگرافی</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 255, 255);">ترجمه و ویرایش متن</span></font><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 51); background-color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">:</span></span></font><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 51); background-color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="color: rgb(102, 255, 255);">پردیس مقصودی نژاد</span></span></font><br><br></div> text/html 2012-05-27T10:37:11+01:00 lovivoiniran.mihanblog.com پردیس مقصودی نژاد چوپان نوجوانی که قلب مصنوعی را اختراع کرد http://lovivoiniran.mihanblog.com/post/1063 <div style="line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="4"><span style="font-size: 16pt;" lang="AR-SA">پروفسور توفیق موسیوند</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr"></span></font><font size="4"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr"></span></span><span style="font-size: 16pt;" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">مخترع</span> نخستین قلب مصنوعی داخل بدن انسان<br><br></span></font><img alt="http://www.simagroup.org/arkiv/2012/04/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-200x200.jpg" src="http://www.simagroup.org/arkiv/2012/04/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-200x200.jpg"><br><font size="4"><b><span style="FONT-SIZE:20pt;" lang="AR-SA"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://auahram.blogfa.com/post-11.aspx"><span style="COLOR:blue;"></span></a></span></b><b><span style="FONT-SIZE:14pt;" dir="ltr"></span></b></font> <div style="TEXT-ALIGN:justify;LINE-HEIGHT:normal;MARGIN-BOTTOM:0pt;" dir="rtl"><font size="1"><span style="FONT-SIZE:20pt;" lang="AR-SA"><br>برای پسربچه‌ای که تا چهارده‌سالگی چوپانی می‌کرده و حتی بعد از مهاجرت نیز شب‌ها را به ظرف شستن می‌گذرانده چه سرنوشتی را پیش‌بینی می‌کنید<span style="color: rgb(255, 0, 0);">؟</span> خیلی بعید است که او را یکی از برترین مخترعین و جراحان قلب جهان تصور کنید. پروفسور توفیق موسیوند که در خارج از ایران </span><span style="font-size: 20pt; color: rgb(255, 0, 0);" dir="ltr">Tofy Mussivand</span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE:20pt;"><span dir="rtl"></span> </span><span style="FONT-SIZE:20pt;" lang="AR-SA">نامیده می‌شود، در روستای <span style="color: rgb(255, 0, 0);">ورکانه استان همدان</span> چشم به جهان گشود. او که در دوران کودکی و نوجوانی مجبور به چوپانی بود شب‌های تابستان که روی پشت‌بام دراز می‌کشید، مدت‌ها به آسمان و ستارگانی که به او چشمک می‌زدند خیره می‌شد، به دلایل آفرینش جهان فکر می‌کرد و از خود می‌پرسید: «<span style="color: rgb(255, 0, 0);">هدف و منظور از خلقت این نقاط نورانی و زیبا چیست</span>؟ <span style="color: rgb(255, 0, 0);">من چه كسی هستم و در كجای این دنیای بزرگ ایستاده‌ام</span>؟». <br><br></span><span style="FONT-SIZE:10pt;" lang="FA"></span></font> </div><div style="TEXT-ALIGN:justify;LINE-HEIGHT:normal;MARGIN-BOTTOM:0pt;" dir="rtl"><font size="1"><span style="FONT-SIZE:20pt;" lang="AR-SA">‌این‌که چنین سوالاتی از ذهن یک کودک چوپان بگذرد به‌ نظر عجیب می‌رسد ولی دکتر موسیوند از همان کودکی نیز مشتاق خواندن و یادگیری چیزهای جدید بود و همین ویژگی به او کمک کرد که از محیط روستا خارج شده و ابتدا به دانشگاه تهران و سپس با بورسیه‌ای که به دست آورد به دانشگاه آلبرتا کانادا برسد. البته او کسی نیست که گذشته خود را انکار کرده یا از آن احساس پشیمانی کند، به همین دلیل وقتی برای همایش بین‌المللی بوعلی‌سینا بعد از <span style="color: rgb(255, 0, 0);">37</span> سال به ایران سفر می‌کند چنین می‌گوید: «<span style="color: rgb(255, 0, 0);">آمده‌ام تا سرى به زادگاهم</span>، <span style="color: rgb(255, 0, 0);">ورکانه</span>، <span style="color: rgb(255, 0, 0);">بزنم و گله گوسفندها را ببینم و به آسمان صاف و پرستاره خیره بشوم و یك بار دیگر به سال‌هاى</span> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">دور كودكى‌ام بازگردم و آن نقطه عزیمتى را بیابم كه هرگز فراموشش نكرده و نمى‌كنم</span>. <span style="color: rgb(255, 0, 0);">راستش من با یاد كودكى آرامش پیدا مى‌كنم</span>. <span style="color: rgb(255, 0, 0);">آنجا هم همیشه دنبال خاطراتى بوده‌ام كه در دنیاى مدرن و پیچیده به من آرامش بدهد كه آن‌ها را در چوپانى و همان شب‌هاى مهتابى مى‌یافتم</span>. <span style="color: rgb(255, 0, 0);">چوپانى انسان را به اصل خود و خدا و طبیعت نزدیك مى‌كند</span>».<br><br></span><span style="FONT-SIZE:10pt;" lang="FA"></span></font> </div><div style="TEXT-ALIGN:justify;LINE-HEIGHT:normal;MARGIN-BOTTOM:0pt;" dir="rtl"><font size="1"><span style="FONT-SIZE:20pt;" lang="AR-SA">او سال‌های ابتدایی در کانادا را به یادگیری زبان، تحصیل در طول روز و کار طاقت‌فرسا در شب به عنوان یک ظرف‌شوی گذراند تا توانست از دانشگاه در رشته‌های مدیریت و مهندسی مکانیک فارغ‌التحصیل شود. سپس با خانمی کانادایی به نام <span style="color: rgb(255, 0, 0);">دیکسی لی</span> ازدواج کرد. در دهه <span style="color: rgb(255, 0, 0);">1970</span> سمت‌های متعددی را به عنوان یک مهندس برعهده داشت تا زیربنای یک آلبرتای جدید را پی‌ریزی کند. بعد از نقل مکان با همسر و دو پسرش به کلیولند در اوهایو بود که دوباره سوالات مربوط به رمز و راز جهان به سراغش آمده و او را به بازگشت به دانشگاه و تحصیل علوم پزشکی در دانشگاه آکرون و کالج پزشکی شمال‌ شرقی دانشگاه اوهایو مشتاق کرد. در این زمان بود که تلفیق علوم مهندسی و پزشکی به او کمک کرد تا به دانش نوینی در زمینه اعضای مصنوعی دست یافته و بتواند بعد از مدتی قلب مصنوعی انسان را اختراع کند. بعد از سه سال کار در کلینیک کلیولند، دکتر ویلبرت کئون از انستیتو قلب اوتاوا از او درخواست کرد تا سرپرستی تیم قلب مصنوعی انستیتو را برعهده بگیرد. آنجا بود که چوپان سابق توانست فن‌آوری <span style="color: rgb(255, 0, 0);">قلب مصنوعی</span> خود را گسترش داده و آن را به استانداردی برای آینده تبدیل کند. <br><br></span><span style="FONT-SIZE:10pt;" lang="FA"></span></font> </div><div style="TEXT-ALIGN:justify;LINE-HEIGHT:normal;MARGIN-BOTTOM:0pt;" dir="rtl"><font size="1"><span style="FONT-SIZE:20pt;" lang="AR-SA">از آن به بعد بود که شهرت وی عالم‌گیر شد و وی ریاست بسیاری از هیئت‌های علمی و تخصصی و سمت استادی رشته‌های جراحی و مهندسی در دانشگاه‌های اوتاوا و کارلتون را برعهده گرفت. فعالیت‌های تحقیقاتی او باعث به وجود آمدن سالی <span style="color: rgb(255, 0, 0);">1000</span> شغل در کانادا و سرریز شدن بیش از<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> 200 میلیون دلار</span> سرمایه‌گذاری خارجی در طی ده سال شده است. <br><br></span><span style="FONT-SIZE:10pt;" lang="FA"></span></font> </div><div style="TEXT-ALIGN:justify;LINE-HEIGHT:normal;MARGIN-BOTTOM:0pt;" dir="rtl"><font size="1"><span style="FONT-SIZE:20pt;" lang="AR-SA">دکتر موسیوند اختراعات بسیاری را به ثبت رسانده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: <span style="color: rgb(255, 0, 0);">قلب مصنوعی کنترل از راه دور </span>که پس از قرار گرفتن در بدن بیمار می‌توان از طریق ماهواره، اینترنت و تلفن از وضعیت آن و همچنین وضعیت سلامت بیمار آگاه شد و امکان ارسال برق به آن بدون ایجاد سوراخی در بدن، از طریق سیستم الکترومغناطیسی فراهم است. <span style="color: rgb(255, 0, 0);">ثبت اطلاعات ژنتیکی به وسیله استفاده از اثر انگشت </span>بدون نیاز به خونگیری و تنها از طریق انگشت‌نگاری و ساخت زیرپیراهنی که می‌تواند فشار خون و کارکرد قلب را در کسانی که قلبشان خوب کار نمی‌کند، کنترل کند از دیگر اختراعات این دانشمند ایرانی است. <br><br></span><span style="FONT-SIZE:10pt;" lang="FA"></span></font> </div><div style="TEXT-ALIGN:justify;LINE-HEIGHT:normal;MARGIN-BOTTOM:0pt;" dir="rtl"><font size="1"><span style="FONT-SIZE:20pt;" lang="AR-SA">از تمامی این افتخارات و اختراعات که بگذریم داستان زیباترین هدیه‌ای که پرفسور موسیوند دریافت کرده نیز بسیار خواندنی است. او این داستان را چنین نقل می‌کند: <span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">«</span>طبق قوانین مرسوم كانادا هدیه دادن به پزشكان و هدیه گرفتن از آن‌ها ممنوع است. یك روز دیدم شخصى از شبكه‌ای كانادایی به دفتر كارم در بیمارستان اوتاوا آمد و بسته‌اى را جلوى من گذاشت كه از گرفتنش امتناع كردم. آن شخص خیلى اصرار داشت و همین باعث شد كه بسته را باز كنم. هفت حلقه فیلم از همدان و زادگاهم روستاى وركانه بود كه خودشان تهیه كرده بودند. گریه‌ام گرفت و به این فكر كردم كه چطور براى یك شبكه كانادایى این قدر زادگاه من و آن خانه محقر سنگى اهمیت داشته كه هزاران كیلومتر را طى كنند و از آن فیلم بسازند. آن‌ها این كار را كرده بودند كه بدانند واقعا من یك چوپان در دره‌هاى كوه الوند بوده‌ام و این به جرئت مهم‌ترین هدیه زندگى من بود<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-style: italic; font-weight: bold;">»</span>.<br>&nbsp;</span><span style="FONT-SIZE:10pt;" lang="FA"></span></font> </div><div style="TEXT-ALIGN:justify;LINE-HEIGHT:normal;MARGIN-BOTTOM:0pt;" dir="rtl"><font size="1"><span style="font-size: 20pt;" lang="AR-SA">دکتر موسیوند رسالت خود را چنین شرح می‌دهد و چه خوب بود که تمامی دانشمندان و پزشکان چنین رسالتی را بر دوش خود نیز می‌دیدند: «<span style="color: rgb(255, 0, 0);">برای من آنچه مهم است خدمت به بشر است نه تنها به مردم كشورم بلكه به مردم تمام دنیا</span>. <span style="color: rgb(255, 0, 0);">در واقع جز این نیز نباید باشد</span>، <span style="color: rgb(255, 0, 0);">رسالت من به عنوان یك پزشك</span>، <span style="color: rgb(255, 0, 0);">كمك به بیماران</span>، <span style="color: rgb(255, 0, 0);">تعلیم و تربیت پزشكان دیگر و این بار ابداعات و اكتشافاتی است كه بتواند به نوعی به بشر كمك کند"<br><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);">برای سلامتی و موفقیت روز افزون پروفسور موسیوند دعا میکنم و از خدای بی همتا میخوام دل تعدادی از پزشکان این روزهای این مرز و بوم از مال و موقعیت دنیا جدا بشه و بیشتر به فکر درد مردم باشند نه اینکه تا هزینه ی عمل تهیه نشده کاری براشون انجام ندن و فقط و فقط به ثروتی فکر کنن که تنها به این دنیا تعلق داره همه ی ما خوب میدونیم این روزها تعدادی بیشمار از پزشکان</span> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;">(</span>با احترام به معدود پزشکان دلسوزی که واقعا برای سلامت مردم دلسوزانه رفتار میکنند<span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">)</span> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">تنها هدفشون کسب درآمد بیشتره</span> ..... <span style="color: rgb(0, 0, 0);">متاسفانه انقدر موارد دلخراش تو بیمارستان ها و مطب ها دیدم و شنیدم که از بازگو کردنش خودداری میکنم همه بهش واقفند</span>.......<span style="color: rgb(0, 0, 0);">پس فقط دعا میکنم که همه شون روزی عوض بشن و به این نتیجه برسند بد نیست راه دکتر غریب</span>، <span style="color: rgb(0, 0, 0);">پروفسور موسیوند</span>، <span style="color: rgb(0, 0, 0);">پروفسور سمیعی و غیره و ادامه داد</span>.....<br><br><br></span></span></font><div style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 20pt;" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">به امید بیداری وجدان های خفته ی پزشکان این روزهای وطن عزیزم برای شفای همه بیماران دعا میکنیم<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> ..... </span></span></span></font><br><font size="1"><span style="font-size: 20pt;" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></span></font></div><font size="1"><span style="font-size: 20pt;" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br><br></span></span></font><div style="text-align: center;"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="3"><span style="font-size: 20pt;" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;منبع: </span></span></font><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">http://lifeboat.com/ex/bios.tofy.mussivand</span></font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="3"><span style="FONT-SIZE:20pt;" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></span><span style="font-size: 10pt;" lang="AR-SA"></span></font><br><br><br><br><font size="1"><font size="5"><span style="font-size: 10pt; font-weight: bold;" lang="AR-SA"></span></font></font></div><font size="1"><font size="5"><span style="font-size: 10pt; font-weight: bold;" lang="AR-SA"><br><br><br><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span><br><br></span></font></font> </div><div style="TEXT-ALIGN:justify;LINE-HEIGHT:normal;MARGIN-BOTTOM:0pt;" dir="rtl"><font size="4"><br></font> </div><font size="4"><b><span style="FONT-SIZE:20pt;" lang="AR-SA"></span></b></font></div> </div> text/html 2012-05-27T10:32:15+01:00 lovivoiniran.mihanblog.com پردیس مقصودی نژاد به این میگن تبلیغ!!! http://lovivoiniran.mihanblog.com/post/1062 <div style="text-align: justify;"><b><font style="font-family: Verdana; font-size: 11px;"><font color="#0000ff"><font size="5"><font color="#000000"><font face="Batang">شرکت <span style="color: rgb(255, 0, 0);">3M</span> برای تبلی<var></var>غ شـــی<var></var>شه های ضد گلول<var></var>ش <span style="color: rgb(255, 0, 0);">3میلی</span><var style="color: rgb(255, 0, 0);"></var><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ون دلار</span> رو تو شی<var></var>شه گذاشته و ای<var></var>ن شـــی<var></var>ــــشه رو در ی<var></var>کی از ای<var></var>ستگاه های اتوبوس نصب کرده است<span style="color: rgb(255, 0, 0);">!!!!!!!<br><br></span></font></font></font></font></font></b><div style="text-align: center;"><img style="width: 507px; height: 459px;" src="http://f1623.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f21%5f95544%5fAOzsHkgAAQcgT6C0bwNhvjVtyUI&amp;pid=2.2&amp;fid=Toolo&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailClassic"><br><br><br><br><br><br><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(153, 51, 153);" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 255, 51);">منبع<span style="color: rgb(255, 0, 0);">:</span></span> ایمیلی از یک<span style="color: rgb(102, 255, 255);"> دوست </span></span></font><br><br><br><br></div></div> text/html 2012-05-27T10:23:11+01:00 lovivoiniran.mihanblog.com پردیس مقصودی نژاد اولین ملکه زیبایی جهان چه کسی بود؟؟؟ http://lovivoiniran.mihanblog.com/post/1061 <div style="text-align:center;unicode-bidi:embed;direction:rtl;background:none repeat scroll 0% 0% white;" dir="rtl" class="yiv169637484MsoNormal" align="center"><font size="4"><span style="color:black;font-size:13.5pt;" lang="FA"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;رعنا در سال 1326 در&nbsp;تربت به خاک سپرده شد تک و تنها بدون آنکه کسی در کنارش باشد</span></span></font><font size="3"><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="ltr"></span></font><span style="color: black; font-size: 13.5pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="ltr"><font size="4"><span dir="ltr"></span></font>.</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" lang="AR-SA"></span></font></div> <div style="text-align:center;unicode-bidi:embed;direction:rtl;background:none repeat scroll 0% 0% white;" dir="rtl" class="yiv169637484MsoNormal" align="center"><span style="color:blue;font-size:13.5pt;" dir="ltr"><img id="yiv169637484_x005f_x0000_i1025" alt="http://1.oldgroup.net/90/1/54/Image_4.jpg" src="http://f1623.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f21%5f46339%5fAOzsHkgAAGAPT63YjQM8nhr3ViQ&amp;pid=2.2&amp;fid=Toolo&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailClassic" height="585" width="516"></span><span lang="AR-SA"></span></div> <div style="text-align:center;unicode-bidi:embed;direction:rtl;background:none repeat scroll 0% 0% white;" dir="rtl" class="yiv169637484MsoNormal" align="center"><span style="color:blue;font-size:13.5pt;" dir="ltr"><img id="yiv169637484_x005f_x0000_i1026" alt="http://1.oldgroup.net/90/1/54/Image_7.jpg" src="http://f1623.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f21%5f46339%5fAOzsHkgAAGAPT63YjQM8nhr3ViQ&amp;pid=2.3&amp;fid=Toolo&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailClassic" height="373" width="241"></span><span lang="AR-SA"></span></div> <div style="text-align:center;unicode-bidi:embed;direction:rtl;background:none repeat scroll 0% 0% white;" dir="rtl" class="yiv169637484MsoNormal" align="center"><br></div> <div style="text-align:center;unicode-bidi:embed;direction:rtl;background:none repeat scroll 0% 0% white;" dir="rtl" class="yiv169637484MsoNormal" align="center"><span style="color:blue;font-size:13.5pt;" dir="ltr"><img id="yiv169637484_x005f_x0000_i1027" alt="http://1.oldgroup.net/90/1/54/Image_2.jpg" src="http://f1623.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f21%5f46339%5fAOzsHkgAAGAPT63YjQM8nhr3ViQ&amp;pid=2.4&amp;fid=Toolo&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailClassic" height="816" width="526"></span><span lang="AR-SA"></span></div> <div style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: none repeat scroll 0% 0% white; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" class="yiv169637484MsoNormal" align="center"><span style="color:black;font-size:13.5pt;" lang="FA">در سال <span style="color: rgb(255, 0, 0);">۱۸۹۶</span> توسط مجله</span><span dir="ltr"></span><span style="color:black;font-size:13.5pt;" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;”&nbsp;</span></span><span style="color:black;font-size:13.5pt;" lang="FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ایلوستراسیون</span>” فرانسه اولین مسابقه زیباترین ملکه جهان ترتیب داده شد و&nbsp;رعنا به عنوان نخستین ملکه زیبایی جهان انتخاب شد</span><span dir="ltr"></span><span style="color:black;font-size:13.5pt;" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>.</span><span lang="AR-SA"></span></div> <div style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: none repeat scroll 0% 0% white; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" class="yiv169637484MsoNormal" align="center"><span style="color:black;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA"></span></div> <div style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: none repeat scroll 0% 0% white; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" class="yiv169637484MsoNormal" align="center"><span style="color:black;font-size:13.5pt;" lang="AR-SA">رعنا درلباس محلی تربت حیدریه</span><span lang="AR-SA"></span></div> <div style="text-align:center;unicode-bidi:embed;direction:rtl;background:none repeat scroll 0% 0% white;" dir="rtl" class="yiv169637484MsoNormal" align="center"><span style="color:blue;font-size:13.5pt;" dir="ltr"><img id="yiv169637484_x005f_x0000_i1028" alt="http://1.oldgroup.net/90/1/54/Image_8.jpg" src="http://f1623.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f21%5f46339%5fAOzsHkgAAGAPT63YjQM8nhr3ViQ&amp;pid=2.5&amp;fid=Toolo&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailClassic" height="557" width="348"></span><span lang="AR-SA"></span></div> <div style="text-align:center;unicode-bidi:embed;direction:rtl;background:none repeat scroll 0% 0% white;" dir="rtl" class="yiv169637484MsoNormal" align="center"><font size="4"><span style="color: black; font-size: 13.5pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" lang="FA">همچنین وی خواننده اپرا و مشهورترین مانکن عصر خویش بود و قدم به هر کجا که میگذاشت بدنبالش صدها دسته گل می فرستادن اما با این همه زمانی که&nbsp;رعنا در پاریس مرد، تمام دارایی اش بیشتر از چند&nbsp;تومان نبود، و نکته جالب اینجاست که خیلی از ایرانیها زمانی که شنیدند نخستین ملکهُ زیبایی مرده است با بی اعتنایی پرسیدند. عجب <span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">!</span> پس او هنوز زنده بود<span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">؟</span></span></font><span dir="ltr"></span></div> <div style="text-align: center;"> <div style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: none repeat scroll 0% 0% white;" dir="rtl" class="yiv169637484MsoNormal"><span dir="ltr"><img id="yiv169637484_x005f_x0000_i1031" alt="cid:7.1629097341@web111505.mail.gq1.yahoo.com" src="http://f1623.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f21%5f46339%5fAOzsHkgAAGAPT63YjQM8nhr3ViQ&amp;pid=2.4&amp;fid=Toolo&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailClassic" height="816" width="526"></span><span lang="AR-SA"></span></div></div> <div> <div style="text-align:right;unicode-bidi:embed;direction:rtl;background:none repeat scroll 0% 0% white;" dir="rtl" class="yiv169637484MsoNormal"><span dir="ltr"></span><span style="font-size: 14pt;" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><br><br><br><br></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(153, 51, 153);" dir="ltr"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 255, 51);">منبع</span><span style="color: rgb(51, 204, 255);">:</span> ایمیلی از یک<span style="color: rgb(102, 255, 255);"> دوست</span> که فکر میکنم همونطور که گوشه ای تصاویر مشخصه <br>از سایت <span style="color: rgb(51, 204, 255);">"</span>ا<span style="color: rgb(255, 255, 51);">یران پایا</span></span></font></span><span style="font-size: 14pt; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(153, 51, 153);" dir="ltr"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">"</span></span></font></span><span style="font-size: 14pt; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(153, 51, 153);" dir="ltr"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> گرفته شده</span></font></span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14pt;" dir="ltr"></span></div><span style="font-size:14pt;" dir="ltr"><br>&nbsp;</span><span dir="ltr"></span></div></div> <span dir="ltr"></span> text/html 2012-05-27T10:15:08+01:00 lovivoiniran.mihanblog.com پردیس مقصودی نژاد طرح های پیشنهادی برج میلاد http://lovivoiniran.mihanblog.com/post/1060 <div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" align="right"> <table dir="rtl" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="PADDING-BOTTOM:0cm;PADDING-LEFT:0cm;PADDING-RIGHT:0cm;PADDING-TOP:0cm;" valign="top"> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4">&nbsp;</font></div> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA">طرح پیشنهادی مهندسین م<var id="yiv520179335yui-ie-cursor"></var>شاور ابنیه نو اندیش<span style="font-weight: bold;">(</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">رتبه7)</span> </span></span><span lang="FA"></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA"></span><span style="font-size: 18pt;" dir="ltr"></span><span style="FONT-SIZE:14pt;" dir="ltr"><img alt="[تصویر: v5kkoexd2r8ow7cjif.jpg]" src="http://f1623.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f21%5f27627%5fAO%2fsHkgAAAYBT7IrdQ5c9BCjrLE&amp;pid=2.2&amp;fid=Toolo&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailClassic" height="304" width="500"><br><br><img alt="[تصویر: 8hf8ahl8zlofhiegl5ur.jpg]" src="http://f1623.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f21%5f27627%5fAO%2fsHkgAAAYBT7IrdQ5c9BCjrLE&amp;pid=2.3&amp;fid=Toolo&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailClassic" height="296" width="500"></span><span lang="FA"></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA"><br><br>طرح پیشنهادی مهندسین مشاور طرح و امایش(<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">رتبه6</span>)</span><span lang="FA"></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA"></span><span style="FONT-SIZE:14pt;" dir="ltr"><img alt="[تصویر: tvr4pu3suk2kmqn5rsl4.jpg]" src="http://f1623.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f21%5f27627%5fAO%2fsHkgAAAYBT7IrdQ5c9BCjrLE&amp;pid=2.4&amp;fid=Toolo&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailClassic" height="305" width="500"><img alt="[تصویر: chdr0gjt416uf91wa3o.jpg]" src="http://f1623.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f21%5f27627%5fAO%2fsHkgAAAYBT7IrdQ5c9BCjrLE&amp;pid=2.5&amp;fid=Toolo&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailClassic" height="350" width="500"></span><span lang="FA"></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA"><br><br>طرح پیشنهادی مهندسین مشاور اثر</span><span lang="FA"></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA">(<span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">رتبه5</span>)</span><span lang="FA"></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA"></span><span style="FONT-SIZE:14pt;" dir="ltr"><img alt="[تصویر: cthzzr959duwymcmstbi.jpg]" src="http://f1623.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f21%5f27627%5fAO%2fsHkgAAAYBT7IrdQ5c9BCjrLE&amp;pid=2.6&amp;fid=Toolo&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailClassic" height="518" width="500"><img alt="[تصویر: sg8oxrunfgh9nqkvob70.jpg]" src="http://f1623.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f21%5f27627%5fAO%2fsHkgAAAYBT7IrdQ5c9BCjrLE&amp;pid=2.7&amp;fid=Toolo&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailClassic" height="527" width="500"></span><span lang="FA"></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="FA"></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA"><br><br>طرح پیشنهادی علی</span><span dir="ltr"></span><span style="font-size: 18pt;" dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA">اندجی</span><span dir="ltr"></span><span style="font-size: 18pt;" dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA">گرمارودی(<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">رتبه4</span>)</span><span lang="FA"></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA"></span><span style="FONT-SIZE:14pt;" dir="ltr"><img alt="[تصویر: 65wbfe6w7xrzg5tdqv10.jpg]" src="http://f1623.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f21%5f27627%5fAO%2fsHkgAAAYBT7IrdQ5c9BCjrLE&amp;pid=2.8&amp;fid=Toolo&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailClassic" height="435" width="500"><img alt="[تصویر: nj0ptv8dsl8cdjgzo52j.jpg]" src="http://f1623.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f21%5f27627%5fAO%2fsHkgAAAYBT7IrdQ5c9BCjrLE&amp;pid=2.9&amp;fid=Toolo&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailClassic" height="300" width="500"></span><span lang="FA"></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="FA"></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="FA"></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA">طرح پیشنهادی شرکت بیجینگ کانسترکشن(<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">رتبه3</span>)</span><span lang="FA"></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA"></span><span style="FONT-SIZE:14pt;" dir="ltr"><img alt="[تصویر: sb827od4tm582cmrqp.jpg]" src="http://f1623.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f21%5f27627%5fAO%2fsHkgAAAYBT7IrdQ5c9BCjrLE&amp;pid=2.10&amp;fid=Toolo&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailClassic" height="318" width="500"><img alt="[تصویر: ie504npp2byq8k81ybpd.jpg]" src="http://f1623.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f21%5f27627%5fAO%2fsHkgAAAYBT7IrdQ5c9BCjrLE&amp;pid=2.11&amp;fid=Toolo&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailClassic" height="499" width="500"></span><span lang="FA"></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="FA"></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="FA"></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="FA"></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA">طرح پیشنهادی مهندسین مشاور عرصه(<span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">رتبه2</span>)</span><span lang="FA"></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="FA"></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="FA"></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA"></span><span style="FONT-SIZE:14pt;" dir="ltr"><img alt="[تصویر: mwi6tydczn2dj0lhy02.jpg]" src="http://f1623.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f21%5f27627%5fAO%2fsHkgAAAYBT7IrdQ5c9BCjrLE&amp;pid=2.12&amp;fid=Toolo&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailClassic" height="588" width="500"><img alt="[تصویر: pdc9eme9qaknrtqtkwa.jpg]" src="http://f1623.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f21%5f27627%5fAO%2fsHkgAAAYBT7IrdQ5c9BCjrLE&amp;pid=2.13&amp;fid=Toolo&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailClassic" height="674" width="500"></span><span lang="FA"></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA"><br><br>طرح پیشنهادی زها حدید(<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">رتبه1</span>) </span><span style="font-size: 18pt;" dir="ltr"></span><span lang="FA"></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN:center;DIRECTION:rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><span style="FONT-SIZE:14pt;" dir="ltr"><img alt="[تصویر: 2eabsqbl7pa5ma9yrav.jpg]" src="http://f1623.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f21%5f27627%5fAO%2fsHkgAAAYBT7IrdQ5c9BCjrLE&amp;pid=2.14&amp;fid=Toolo&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailClassic" height="373" width="500"><br><img alt="[تصویر: vpzj7xqalwgjkz6e3adu.jpg]" src="http://f1623.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f21%5f27627%5fAO%2fsHkgAAAYBT7IrdQ5c9BCjrLE&amp;pid=2.15&amp;fid=Toolo&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailClassic" height="374" width="500"><br><br><br><br><font style="font-weight: bold; background-color: rgb(102, 102, 102);" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">منبع</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">:</span> <span style="color: rgb(255, 255, 255);">ایمیلی از یک<span style="color: rgb(102, 255, 255);"> دوست </span></span></span></font><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">خیلی سعی کردم سایتی که این تصاویر مربوطه به اون هست با معلومات بیشتری و پیدا کنم اما موفق نشدم!!!! </span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دوستان اگر اطلاعات بیشتری دارید خوشحال میشم در اختیار قرار بدین</span><br><br></span><span dir="ltr"></span></font></div></td></tr></tbody></table></div> <font style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="4"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="ltr"></span></font> text/html 2012-05-27T10:11:52+01:00 lovivoiniran.mihanblog.com پردیس مقصودی نژاد با سپاس از توجه شما دوستان گرامی!!! http://lovivoiniran.mihanblog.com/post/1059 <div style="text-align: center;"><font size="5"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font><div style="text-align: center;"><font size="5"><span style="text-align: right; font-size: 18pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" lang="AR-SA"><span style="COLOR:rgb(31,73,125);"></span></span><span style="text-align: right; font-size: x-large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">مرد کتاب فروش روی شیشه نوشته: </span></font><br><font size="5"><span style="text-align: right; font-size: x-large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">"<span style="color: rgb(255, 0, 0);">متناسب با در آمد شما کتاب دلخواه موجود</span></span></font></div> <div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;"> <div style="direction: rtl;" dir="rtl" class="yiv67416950MsoNormal"><font size="5"><span lang="AR-SA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18pt;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;است</span>. <span style="color: rgb(255, 0, 0);">اگرنه</span></span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-SIZE:18pt;" dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="FONT-SIZE:18pt;" dir="ltr">,</span><span style="FONT-SIZE:18pt;" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">کتاب را به امانت ببرید</span>."<br><br><br><span style="COLOR:rgb(31,73,125);">&nbsp;</span>&nbsp;گاه میشود انسانیت را پرینت کرد و به شیشه چسباند</span><span dir="ltr"></span><span style="COLOR:rgb(31,73,125);FONT-SIZE:18pt;" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>….</span><span style="font-size: 18pt;" lang="AR-SA"><br><br><br><span style="COLOR:rgb(31,73,125);">&nbsp;</span>&nbsp;آدرس<span style="color: rgb(255, 0, 0);">:</span> اتوبان نواب<span style="color: rgb(255, 0, 0);">-</span> بالاتر از میدان جمهوری</span></font><font size="5"><span style="FONT-SIZE:18pt;" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">-</span></span></font><font size="5"><span style="FONT-SIZE:18pt;" lang="AR-SA"> بین آزادی و کلهر</span></font></div></div><br><br><img style="cursor: -moz-zoom-in" alt="http://img4up.com/up2/12243490088189424837.jpg" src="http://img4up.com/up2/12243490088189424837.jpg" height="613" width="366"><br><br><br><br><br><br><font size="4"><font size="5"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 51, 204); background-color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">منبع </span><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(255, 255, 51);">:</span> ایمیلی از یک دوست که پیشنهاد کرد این ایمیل و برای حمایت از این کتابفروشی به دیگران ارسال کنم اما بهتر دیدم اونو تو وبلاگم بزارم شاید این راه بهتری باشه</span><font style="color: rgb(255, 255, 51);"><span style="font-weight: bold;">!!!!</span></font></span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; background-color: rgb(0, 0, 0);"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br><br><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="5"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">به لطف بی همتای خدای مهربان و دوستان همیشه <span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">امید</span> دارم<span style="color: rgb(255, 0, 0);">........</span></span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font><br><br></div> text/html 2012-05-27T09:51:34+01:00 lovivoiniran.mihanblog.com پردیس مقصودی نژاد ای شکمووووووووووووووو نیوفتییییییی http://lovivoiniran.mihanblog.com/post/1058 <div style="text-align: center;"><br><font size="5"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">بدون شرح!</span></font><br><br><img style="width: 491px; height: 356px;" src="http://ngm.nationalgeographic.com/visions-of-earth/img/0212-harvest-mouse-714.jpg" alt=""><br><br><br><br><br><br><br><br style="color: rgb(255, 255, 255);"><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 51); background-color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">منبع</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">: </span>http://ngm.nationalgeographic.com</span></font><br><br><br><br><br><br><br><br><br></div> text/html 2012-05-27T09:41:45+01:00 lovivoiniran.mihanblog.com پردیس مقصودی نژاد به نظر شما این تصویر چی میتونه باشه؟؟؟ http://lovivoiniran.mihanblog.com/post/1057 <div style="text-align: center;"><br><br><br><img style="width: 489px; height: 351px;" src="http://ngm.nationalgeographic.com/visions-of-earth/img/0412-largest-raft-kayaks-adirondacks-714.jpg" alt=""><br><br><br><br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">اینجا دریاچه ی فورت لیک </span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Adirondack</span>s </span></font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="4">نیویورک جایی که همونطور که در تصویر میبینید 1902 قایق پارویی تک سرنشین و <span style="color: rgb(255, 0, 0);">کایاک </span>(<span style="color: rgb(255, 0, 0);">قایق پارویی اسکیموها و سرخپوسته</span>ا) در تلاشند تا بزرگترین رکود مسابقات قایق رانی دنیا رو بشکنن<br>اما اونها اول باید با رعایت قانون این مسابقه از این ساختار به هم فشرده بیرون بیان اونهم تنها با استفاده از دستهاشون<font style="font-weight: bold;" size="5"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">!!</span></font> بعد از اون میتونن به مسیرشون برای اول شدن ادامه بدن<span style="color: rgb(255, 0, 0);">....</span><br><br><br></font><img style="width: 502px; height: 361px;" src="http://ngm.nationalgeographic.com/visions-of-earth/img/0412-largest-raft-kayaks-adirondacks-714.jpg" alt=""><br><br><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 51); background-color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br><br><br><br>منبع<span style="color: rgb(255, 0, 0);">:</span> سایت رسمی نشیونال جیوگرافی</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">قسمت تصاویری از جهان </span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">http://ngm.nationalgeographic.com</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 255, 255);">ترجمه و ویرایش متن</span></font><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 51); background-color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">:</span></span></font><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 51); background-color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="color: rgb(102, 255, 255);">پردیس مقصودی نژاد</span></span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br></div> text/html 2012-05-27T07:06:02+01:00 lovivoiniran.mihanblog.com پردیس مقصودی نژاد تصویری تاثیر گذار و دردناک از ..... http://lovivoiniran.mihanblog.com/post/1056 <div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br>تصویر برگزیده مجله نشیونال جیوگرافی سال <span style="color: rgb(255, 0, 0);">2011</span></span></font><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">این عکس لحظه ای تلخ و دردناکی را که نتیجه ی ظلم و بی رحمی قدرت مداران بر قشر بی دفاع و آزاده ی جوامع امروزی است را نشان میدهد، تصویری سوزناک که هنوز ادامه دارد و متاسفانه خواهد داشت<span style="color: rgb(255, 0, 0);">!!!</span></span></font><br></div><div style="text-align: center;"><img style="width: 494px; height: 328px;" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/486/cache/world-press-photo-2012-wounded-person-yemen_48695_600x450.jpg" alt="Photo-of-the-year picture: World Press Photo winner by Samuel Aranda, 2011"><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">متن فوق از گفته های </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" href="http://www.worldpressphoto.org/aidan-sullivan">Aidan Sullivan</a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> یکی از اعضاء حیات منصفه مسابقه ی عکس برتر مجله ی نشیونال جیوگرافی است. او در ادامه افزود<span style="color: rgb(255, 0, 0);">: "</span>ممکن است ما هیچوقت از هویت این زن آگاه نشویم<font size="5"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">!</span></font> کسیکه یکی از نزدیکان مجروحش را در آغوش کشیده و سعی میکند به او آرامش دهد. اما این دو در کنار هم تصویر زنده ای از شجاعت مردمی بی گناه و معمولی را نشان میدهند که فصل مهمی در تاریخ خاورمیانه را رقم خواهند زد.<br><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">یکی دیگر از اعضاء هیئت منصفه </span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" href="http://www.joelsartore.com/">Joel Sartore</a></font> <font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">به مجله خبری نشیونال جیوگرافی گفت: تقریبا اکثر اعضاء این هیئت نه همه آنها، این واقعیت را که این عکس تاثیرات مخرب جنگ را بصورت عاطفی نشان داده قبول دارند. که امیدوار کننده است. این عکس حمایت عاطفی یک انسان از انسانی دیگرا را نشان میدهد<font size="5"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">!</span></font><br>تصویری بسیار ساده که از تمام جهات با ما سخن میگوید و ما کاملا تحت تاثیر قرار گرفته ایم. <br><br><br>در این مسابقه که سالانه برگزار میشود تیم هیات منصفه <span style="color: rgb(255, 0, 0);">101245</span> عکس را که از<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> 5247 </span>تصویر بردار و از <span style="color: rgb(255, 0, 0);">124</span> ملیت متفاوت ارائه میشود را مورد ارزش یابی قرار میدهند <br><br><br><br></span></font><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 51); background-color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">منبع</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">:</span> http://news.nationalgeographic.com</span></font><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 51); background-color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">سایت خبری نشیونال جیوگرافی</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 255, 255);">ترجمه و ویرایش متن</span></font></span></font><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 51); background-color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">:</span></span></font></span></font><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 51); background-color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="color: rgb(102, 255, 255);">پردیس مقصودی نژاد</span></span></font></span></font><br><br><br><br><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دلم از درد همنوعم به درد می آید</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">اشک میریزم </span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">میدانم که او تنهاست و یاوری جز خدا ندارد </span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">خدایی که ما را مورد امتحان قرار میدهد </span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">به ما قدرت میدهد تا ظلمی نکنیم </span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ثروت میدهد تا ببخشیم </span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">برکت میدهد تا در حد توان دست برکت داشته باشیم </span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">عشق میدهد تا قطره اشکی در پس دعاهای صادقانه مان نثار مظلومین کنیم </span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">اگر توان در کنارشان بودن نداریم </span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">و جراتمان در حد دفاع از حریم خودمان است<br>همدردی کنیم نه ناسزا گویی و کتمان حقیقت <span style="color: rgb(0, 0, 0);">.........</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">میدانم در کجای این پهنه ی وسیع ظلم بسیار است </span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">میدانم کودکان و زنان مظلومانه در چنگال قدرتمندان فانی اسیرند </span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">و مردانی را میشناسم که در زیر یوق بی وجدانان کمر خم کرده اند و فریاد آزادیشان در گلو خشکیده است</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">همه را میدانم </span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">میبینم و </span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">حس میکنم </span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">اما دستانم توانی جز پوشاندن صورت اشک آلودم در خود نمیبیند </span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">بی همتای من </span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دنیایمان را از ظلم بزدای </span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">بی همتای من </span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">بپذیر عذر ناتوانی ما را که در مامن خود تنها تصاویری میبینیم</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;و سکوتمان از کوتاهی دستانمان گستاختر است</span>.....<br><br>"دل نوشته های من....."<br><br><br><br><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 51); background-color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"></span></span></font></span></font><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 51); background-color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(102, 255, 255);"></span></span></font><br><br><br></span></font><br><br></div>